Rasked kõnelused lapsevanemaga
Kursuse kood HRC0084/4
Toimumise aeg 16.04.2019
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp õpetajad, lastega töötajad
Eesmärk saada ülevaade nõustamise põhiprintsiipidest, nõustamissuhte loomisest ja säilitamisest; analüüsida erinevaid suhtlemissituatsioone ning omandada praktilisi suhtlemisoskusi keerukate teemade käsitlemiseks.
Sisu Nõustamine laste arengu toetamisel; nõustamise olemus ja põhiprintsiibid; nõustamissuhte loomine ja säilitamine; nõustamise tulemuslikkus ja seda takistavad tegurid; nõustamise eetika, eripedagoogiline nõustamine ja arenguvestluste läbiviimine, tõhusa suhtlemise tehnikad; tehnikad konfliktses suhtes toimetulekuks, keeruliste situatsioonide analüüs.
Õpiväljundid teab nõustamise ja nõustamissuhte põhiprintsiipe; tunneb suhtlemistakistuste võimalikke põhjusi ning erinevaid positiivse suhte loomise tehnikaid; oskab rakendada positiivse ja negatiivse tagasiside edastamise põhimõtteid ning tehnikaid konfliktses vestluses toimetulekuks
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused koolitus on planeeritud 1 õppepäevale.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 7 akadeemilist tundi (kontaktõpe 7 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Lii Lilleoja, MA
Kursuse hind 85 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.04.2019    10:00-16:00     T-410