Vene kõnekeel A2 tasemel
Kursuse kood AVC0019/3
Toimumise aeg 26.09.2017 - 19.12.2017
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt. 29, S-327
Sihtgrupp Keskkooliõpilased, üliõpilased ning täiskasvanud õppijad, kelle vene keele oskus ei vasta tööturu nõuetele.
Eesmärk Keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus tööturul hakkama saamiseks.
Sisu Teemad: Tutvumine ja tutvustamine – kõne etikett. Inimsuhted. Perekond, sugulased, sõbrad, kolleegid. Õppe-eesmärkide arutelu. Tuleviku plaanid. Tööturg, palk, suhtlemine tööandjaga.
Õpiväljundid suudab mõista teksti, mis on seotud tema töö või huvidega; loeb instruktsioone; mõistab juhiseid, sealhulgas tingimuste ja hoiatuste kohta käivaid üksikasju; suhtleb vene keeles igapäevastel teemadel ja avaldab oma arvamust nende kohta; vestleb vene keelt kõnelevate inimestega ning oskab oma seisukohti tuttavates olukordades väljendada ja põhjendada; tunneb tööga seotud sõnavara ning väljendab end arusaadavalt töökeskkonnas; saab aru kõnest erinevatel teemadel, oskab eristada olulisimat; valdab elu-oluga seotud sõnavara; suudab korduste vältimiseks väljendusi varieerida; valdab grammatika põhistruktuure.
Eeldused A1 tase vene keeles - tähestiku tundmine ja baassõnavara olemasolu.
Lõpetamistingimused 50 auditoorset lähiõppe tundi + 54 tundi iseseisvat tööd (ettevalmistus keeletundideks ja testideks)
Õpikeskkond Kaasaegne õpikeskkond ja õppevahendid.
Koolitaja kompetentsus Tööstaaž koolis ja ülikoolis 40 aastat.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Mare Ross
Kursuse hind 300 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Väikerühm. Kursuse tasu sisaldab õppematerjale.
Korraldaja Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, +372 640 9302, kivihall@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 22.09.2017