Vene keel A1
Kursuse kood AVC0030/4
Toimumise aeg 05.02.2018 - 30.04.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt. 29, S-327
Sihtgrupp Kooliõpilased, üliõpilased ja täiskasvanud õppijad
Eesmärk Kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine, juhindudes Euroopa keeleoskustasemete skaala A1 (läbimurre) sisust.
Sisu Teemad: perekond, hooned, aastaajad, nädalapäevad, kuud, kirjatarbed, arvsõnad 1–1000, mööbel, toiduained, juurviljad, puuviljad, värvid, loomad, ametid, riided, kehaosad, inimese kirjeldamine / iseloomujooned, nõud, vaba aeg, minu päev, omadussõnad
Õpiväljundid Saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt; oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning aitab; oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata; oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet.
Eeldused huvi vene keele õppimise vastu
Lõpetamistingimused 50 auditoorset lähiõppe tundi + 54 tundi iseseisvat tööd (ettevalmistus keeletundideks ja testideks).
Õpikeskkond Kaasaegne õpikeskkond ja õppevahendid.
Koolitaja kompetentsus Õpetamiskogemus koolides, ülikoolis ja keelekursustel enam 30 aastad, õpikute autor.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Ilana Faiman
Kursuse hind 320 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Väikerühm. Kursuse tasu sisaldab õppematerjale.
Minimaalne osalejate arv 5
Korraldaja Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, +372 640 9302, kivihall@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 29.01.2018