Kõne ja hääle treening
Kursuse kood AYC0113/33
Toimumise aeg 21.10.2020
Toimumise koht Tallinn, Toompuiestee 23, Von Stackelberg Hotelli Tõllakuur
http://www.vonstackelberghotel.com/et/co...
Sihtgrupp kõik huvilised
Eesmärk õppida tunnetama häält kui instrumenti, saada ülevaade kõneaparaadi töö iseärasustest, korrigeerida kõnehingamist, osundada võimalikele kõnehälvetele.
Sisu Sissejuhatus kõneaparatuuri töö olemusse. Kõneorganite töö ja hääle omadused. Praktilised harjutused võimalike pingekollete avastamiseks ja neist vabanemiseks. Kõnehingamise alused, praktilised hingamisharjutused. Tutvumine resonaatorsüsteemiga, praktilised hääleharjutused. Hääle hügieenist. Soovitused häälehügieeniks: milliseid jooke ja toitaineid vältida enne esinemist, milliseid vahendeid kasutada häälepaelte töö taastamiseks, nõuandeid hääleaparaadi optimaalseks tööks ja kaitsmiseks lähtuvalt kliima eripärast. Kõne- ja hääletreening jätkub. Artikulatsiooniaparatuuri olemus, häälikute korrektne moodustamine, praktilised diktsiooniharjutused. Kirjaliku teksti kõnetekstiks vahendamise võimalustest.


Õpiväljundid tunnetab oma häält kui instrumenti; omab ülevaadet kõneaparaadi töö iseärasustest.
Eeldused vajadus parendanda oma häälekasutust
Lõpetamistingimused Õppemeetodid: praktiline treening, kõne-, hingamise-, hääle - ja pingemaandamisharjutused, analüüs.
Õpikeskkond tellija ruumides
Koolitaja kompetentsus koolitaja kogemusega oma valdkonna ekspert
Maht 4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Toomas Lõhmuste, MA
Kursuse hind 114 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 14.10.2020
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp