Muusikateraapia ajalugu ja teooriad ("Muusikateraapia alused " koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0071/2
Toimumise aeg 06.10.2017 - 04.11.2017
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp huvilised
Eesmärk kujundada teraapilise rakendamise teoreetilised baasteadmised, õppida mõistma muusika psühholoogilist ja füsioloogilist toimet esmase omakogemuse abil.
Sisu Muusika teraapilise kasutuse ajalooline kujunemine. Muusikateraapia olemus ja definitsioon. Muusika toimed. Muusikateraapia teoreetilised alused. Muusika teraapilise rakendamise peamised tehnikad ja meetodid. Ekspressiivne muusikateraapia. Retseptiivne muusikateraapia. Muusika teraapilise rakendamise valdkonnad. Muusikaterapeudi ametiidentiteet ja eetilised põhimõtted. Kirjanduse läbitöötamine
Õpiväljundid - teab muusika teraapilise kujunemise ajalugu ja tänapäevaseid rakendusi;
- teab ja eristab erinevaid terapeutilisi lähenemisi;
- on kogenud muusika mõju ja toimet ning oskab oma kogemust reflekteerida;
- oskab valida muusikapõhiseid harjutusi teraapiliseks rakendamiseks;
- teab muusika teraapilise kasutamise ja muusikateraapia võimalusi, arenguid ja aktuaalseid probleeme ühiskonnas
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused Kursuse käigus töötatakse iseseisva tööna läbi kohustuslik kirjandus ja esitatakse läbitöötatud kirjandusele tuginev arvestustöö.
Õpikeskkond 20 kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning kus on DATA ja pabertahvel
Koolitaja kompetentsus Eve Lukk PhD, on muusikaterapeut ja terapeutilise hääletöö meetodite arendaja, koolitaja ja lektor, kaitsnud doktorikraadi muusikateadustes muusikateraapia suunal Hamburgi Muusika ja Teatri Ülikoolis (Hochschule für Musik und Theater Hamburg). Muusikaterapeudina töötab ajutrauma järgsete klientidega, psüühikahäirete ja vaimupuudega noortega rehabilitatsioonis ning terapeutilise hääletöö enesearengurühmadega.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 58)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eve Lukk, PhD
Kursuse hind 168 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 6391752, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 31.08.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 06.10.2017    14:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad E.Lukk Rä49- 414
 02.11.2017    16:00-19:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad E.Lukk Rä49- 414
 03.11.2017    10:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad E.Lukk Rä49- 414
 04.11.2017    14:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad E.Lukk Rä49- 414