Hääleseade algõpetus
Kursuse kood FKC0074/2
Toimumise aeg 07.09.2020 - 21.12.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 27, BFM Vita loomemaja
Sihtgrupp lauluhuvilised
Eesmärk arendada loomingulist väljendusoskust laulmise kaudu, saada võimalus saavutada muusikaline eneseteostus, oskus oma häält kasutada
Sisu Musitseerimine individuaalse lähenemise kaudu vastavalt vajadusele ja tasemele (algaja/ edasijõudnu). Hääleseade ja hääle teraapia. Laulude õppimine ja vokaaltehnika arendamine.
Õpiväljundid koolituse lõpuks on õppija täitnud õpetajaga püstitatud individuaalsed eesmärgid, mis sõltuvad tema oskustest ja teadmistest õppima asumise alguses
Eeldused Huvi laulmise vastu, eelteadmised pole vajalikud.
Lõpetamistingimused Õpe toimub individuaaltundides vastavalt õppija soovidele. Õpetajaga püstitatakse individuaalsed eesmärgid, mis sõltuvad õppija oskustest ja teadmistest õppima asumise alguses.
Õpikeskkond Klaveriga ruum
Koolitaja kompetentsus akadeemiline erialane ettevalmistus
Maht 1 EAP (iseseisevõpe 12, praktika 16)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Eda Zahharova, MA laulueriala, EMTA
Kursuse hind 560 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Kursuse individuaaltundide ühe kuu tasu on 140.- eurot, tasutakse igakuiselt arvete alusel.
Minimaalne osalejate arv 2
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp