Organisatsiooni​ ​ja​ ​tööandja​ ​bränding
Kursuse kood FKC0033/1
Toimumise aeg 25.01.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 27, Nova hoone
Sihtgrupp ● Turundajad, kes soovivad teha inimnäolisemat​ ​turundust
● Personalitöötajad, kes soovivad leida uusi​ ​sobivaid​ ​töötajaid
● Juhid, kes soovivad ühtselt hingavamat ja pühendunumat​ ​meeskonda
Eesmärk õppida kujundama organisatsiooni brändi klientide, partnerite ja uute potentsiaalsete töötajate silmis, olla atraktiivne tööandja;
saada ülevaade, kuidas uurida, kes ja mida ettevõttest arvab ning kus uuringutulemusi kasutada;
osata kaasata töötajaid brändisaadikutena turundamisse ja mainekujundusse.
Sisu Bränd, maine, kuvand. Sissevaade tööandjabrändi.
Juhi kuvand kui ettevõtte või organisatsiooni maine ja kuvandi kujundaja.
Töötajad kui brändisaadikud turunduses ja mainekujunduses.
Brändi antropomorfsus. Arhetüüpidele toetuvad brändid.
Brändiuuringud.
Tööandja vaade brändingule.
Õpiväljundid Osaleja on õppinud nägema ja tundma oma organisatsiooni kui brändi, selle inimnäolisust ja tähendust nii tänase kui homse töötaja silmis.
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused koolituse käigus teostatud praktilised ülesanded
Õpikeskkond Projektori ja kõlaritega auditoorium
Koolitaja kompetentsus Vähemalt BA tasemel pädevus reklaami ja/või turundusvaldkonnas
Maht 7 akadeemilist tundi (kontaktõpe 7 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Tiina Hiob, BFMi reklaamiteooria lektor ja Kadri Kiigema, TLÜ turundusjuht
Kursuse hind 150 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 61 999 08, katrin.kuusik@tlu.ee