Omakogemuse rühm II ("Tantsu- ja liikumisteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0069/2
Toimumise aeg 11.11.2017 - 05.01.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Spetsialistid, kes on huvitatud praktilisest kogemusest tantsu- ja liikumisteraapias.
Eesmärk saada terapeutilis-loominguline rühmakogemus ja saavutada rühmaprotsesside mõistmine.
Sisu Töötatakse omakogemuse rühmana stuudio põhimõttel (eesmärgid ja tegevused sõltuvad rühma huvidest ja vajadustest), analüüsitakse enesearengut ja rühmaprotsessi. Rakendatakse erinevaid kunstiteraapiate harjutusi, integreeritakse erinevaid modaalsusi.
Õpiväljundid - teab tantsu- ja liikumisteraapia harjutuste läbiviimisest rühmas;
- oskab jagada oma kogemusi rühmas, kuulata ja peegeldada teiste kogemust,
- oskab analüüsida rühmaprotsesse- ning dünaamikat.
Eeldused huvitatud praktilisest kogemusest tantsu- ja liikumisteraapias.
Lõpetamistingimused Iseseisev töö: tantsu- ja liikumisteraapia harjutuste ja omakogemuse analüüs, protsessipäeviku pidamine.
Õppeaine ei ole kirjandusega asendatav, vajalik 80% õppetöös osalemine.
Õpikeskkond 20 kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning kus on DATA ja pabertahvel õppetöö läbiviimiseks
Koolitaja kompetentsus Merle Peters on tantsu- ja liikumisterapeut. Kunstiteraapiate tasemeõppes keskendus nii uurimistöös kui praktikas tantsu- ja liikumisteraapia võimalustele söömishäirete ja dementsusega inimestega. Terapeuditöös on hetkel keskendunud eelkõige noorukiea depressioonile ning saavutussportlaste nõustamisele.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 36)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Mari Mägi; MSc
Kursuse hind 84 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 6391752, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 09.11.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 11.11.2017    14:00-17:15 Omakogemuse rühm II (TLT) M.Mägi Rä- 317
 08.12.2017    10:00-13:15 Omakogemuse rühm II (TLT) M.Mägi Rä- 317
 09.12.2017    10:00-17:15 Omakogemuse rühm II (TLT) M.Mägi Rä- 317
 05.01.2018    10:00-13:15 Omakogemuse rühm II (TLT) M.Mägi Rä- 317