HTC0157/1 - Loodususundid. Soome-ugri usundid. Soome-ugri eeposed

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

05.04.2024

Registreerimise tähtaeg

04.04.2024

Toimumise koht

Tallinn, Pärnu mnt 28, Fenno-Ugria Asutus

Maht

13 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi, iseseisevõpe 7 tundi)

Sihtgrupp

õpetajad, kultuuritöötajad, ajakirjanikud

Eesmärk

Teada soome-ugri rahvaste ja kultuuride usunditest, loodususundite olemusest, tutvuda võimalustega edasi uurida soome-ugri rahvaste ja kultuuride usunditega seotud teemasid; teada soome-ugri rahvaste eeposte kultuurist ja kirjalike eeposte tähtsusest.

Sisu

Soome-ugri keeltesugulus ja tuletatud kultuuride ühisjoonte temaatika. Mis on keelepuu? Soome-ugri keeled ja neid kõnelevad rahvad, territooriumid; fennougristika olemus ja ajaloos teisenevad lähtekohad soome-ugri rahvaste ja kultuuride uurimises. Usund, religioon, kirikud, loodususundite eripärad; soome-ugri rahvaste usundite uurimise arengud Eestis, tähtsamad usundiuurijad ja nende seisukohad. Soome-ugri kirjalike eeposte loomise lood, seos kindla soome-ugri kultuuriga.

Õpiväljundid

orienteerub soome-ugri keeltesuguluse ja sellest tuletatud kultuuride ühisjoonte temaatikas; teab, mis on keelepuu, teab soome-ugri keeli ja neid kõnelevaid rahvaid, seostab neid kindlate territooriumidega; mõistab fennougristika olemust ja peamisi ajaloos teisenevaid lähtekohti soome-ugri rahvaste ja kultuuride uurimises; teab, mis on usund, religioon, kirikud, saab aru loodususundite eripäradest; on kursis soome-ugri rahvaste usundite uurimise peamiste arengutega Eestis, teab nimetada tähtsamaid usundiuurijaid ja nende seisukohti; teab ülevaatlikult soome-ugri kirjalike eeposte loomise lugusid, oskab neid eeposi nimetada ja seostada kindlate soome-ugri kultuuridega.

Eeldused

vähmalt keskharidus

koolitaja kompetentsus

magistri- või doktorikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

Loeng, õppejõu antud kirjanduse lugemine, filmide vaatamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

TLÜ vanemteadur ja folklorist Marju Kõivupuu; TÜ kaasprofessor ja folklorist Madis Arukask

Kursuse hind

149 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
05.04.2024 12:00-14:30 Sissejuhatus loodususunditesse Marju Kõivupuu
05.04.2024 15:00-15:30 Soome-Ugri usundid, nende eripärad ja uurimine Madis Arukask
05.04.2024 16:00-17:30 Soome-ugri rahvaste kirjalikud eeposed Madis Arukask