Praktiline kunstiteraapia
Kursuse kood LTC0250/1
Toimumise aeg 26.06.2019 - 28.06.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp praktikud, kes töötavad laste või täiskasvanutega ((kooli)psühholoogid, (kunsti)õpetajad, koolitajad, nõustajad, sotsiaaltöötajad jt), kunstiteraapia magistriõppesse kandideerijad
Eesmärk saada sissejuhatav ülevaade kunstiteraapia teooriatest, meetoditest ja kunstiteraapias kasutatavatest materjalidest.
Sisu Praktiline sissejuhatus kunstiteraapia meetodite ja materjalide tundmaõppimisele. Mis on kunstiteraapia? Kuidas kunstiterapeudid töötavad? Kogemuslik õpe: kunstiteraaapias kasutatavate materjalide proovimine. Kunstiteraapia meetodid omakogemuse ja analüüsi kaudu. Reaalsete klientide kunstitööd õppevideotes ja juhtumianalüüsid õppejõu praktikast.
Õpiväljundid teab peamisi kunstiteraapia teoreetilisi lähenemisest ja on saanud praktilise kogemuse kunstiteraapia meetodite ja materjalide kasutamisest.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Koolitus rajaneb kogemuslikul õppel: proovitakse erinevaid materjale, mida kunstiterapeudid kasutavad, ning omakogemuse ning analüüsi kaudu õpitakse tundma kunstiteraapia meetodeid. Tutvutakse reaalsete klientide kunstitöödega läbi õppevideote ja juhtumianalüüside õppejõu praktikast. Tehakse praktilisi harjutusi, ning osalejad saavad kasutada omakogemust isiklikuks ning professionaalseks arenguks. Õpitakse tundma erinevaid kunstiteraapias kasutatavaid materjale.
Osalemine kontaktõppes (80%): aktiivne osalemine seminarides ning avatud stuudio grupitöös. Koolituse käigus toimunud protsessi ja tööde esitlemine grupile. Koolitus lõpeb kokkuvõttega, mille käigus õppijad esitlevad vabas vormis oma koolituse käigus valminud töid, ning mõtestavad oma õppeprotsessi. Kirjanduse läbitöötamine
Õpikeskkond Teoreetiline ja praktiline näitlik õpe viiakse läbi 30-kohalises loenguruumis
Koolitaja kompetentsus Victoria Scotti (PhD) on kunstiterapeut kes on omandanud doktorikraadi kunstiteraapias Drexel University’s USAs ja magistrikraadi kunstiteraapias New Yorgis School of Visual Arts'is. Ta on töötanud erinevates organisatsioonides USAs ja Euroopas nii täiskasvanute kui lastega ning olnud külalisõppejõuna tegev Tallinna Ülikoolis alates 2006. aastast.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 4)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Victoria Scotti, PhD
Kursuse hind 200 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, kadri.herde@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 24.06.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 26.06.2019    09:30-17:00 Praktiline kunstiteraapia Victoria Scotti, PhD Rä49-317
 27.06.2019    09:30-17:00 Praktiline kunstiteraapia Victoria Scotti, PhD Rä49-317
 28.06.2019    09:30-17:00 Praktiline kunstiteraapia Victoria Scotti, PhD Rä49-317
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp