Sisssejuhatus sotsiaal- ja kultuurantropoloogiasse
Kursuse kood AYC0131/5
Toimumise aeg 17.02.2018 - 05.05.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased, kes tunnevad huvi ühiskonnas toimuva vastu ning soovivad avardada silmaringi, kes on raamatuid lugedes, dokumentaalfilme vaadates, reisides ja ennast ümbritsevaid inimesi ja keskkonda jälgides on hakanud tundma huvi inimeste ja kultuuride mitmekesisuse vastu ning kes on avatud kogema õppimist ülikoolis, grupis ning iseseisvalt.
Eesmärk toetada baasteadmiste kujunemist sotsiaal- ja kultuurantropoloogia erialast, tutvustada vahendeid märkamaks kultuurilist mitmekesisust, ärgitada kriitiliselt mõtlema ning tutvustada välitöö kui antropoloogia ühe olulisema meetodi eripära.
Sotsiaal- ja kultuurantropoloog võrdleb inimliigi sotsiaalse elu tänaseid erinevaid vorme, kogudes selleks andmeid pikaajaliselt uuritavas kultuuris elades ehk välitööd tehes. Põgusalt antropoloogiaga kokkupuutunu arvabki sageli, et tegemist on eksootiliste kultuuride veidraid kombeid uuriva teadusega. Tegelikult on antropoloogia üks olulisi eesmärke aidata ka meil meie enese kultuuri veidrusi ära tunda. Kaasaegne antropoloogia uurib nii Lääne ühiskondade silmis kaugeid ja eksootilisi kultuure, omaenese ühiskonnas toimuvat kui ka laialdasi globaalseid protsesse.
Sisu Antropoloogia meetodid: osalusvaatlus. Kariibi mere muusika: kohalikust ülemaailmseks ja tagasi. Loodus ja kultuur. Riskantse käitumise maailm.
Õpiväljundid teab põhilist sostiaal- ja kultuurantropoloogia distsipliinist, on tutvunud mõne olulise teemaga kaasaja antropoloogias ja on valmis sotsiaal- ja kultuurantropoloogia õpingute jätkamiseks Tallinna Ülikooli bakalaureuseõppes.
Eeldused Eelnevaid teadmisi sotsiaal- ja kultuurantropoloogiast ei ole vaja.
Lõpetamistingimused Osavõtt vähemalt 80% õppepäevadest ning iseseisvate tööde õigeaegne esitamine. Lähiõppe maht on 24 tundi. Tunnid toimuvad kuuel õppepäeval semestri jooksul. Õppepäeva maht on 4 akadeemilist tundi. Iseseisev töö seisneb kirjanduse lugemisest. Sellee põhjal toimub arvestus, mis koosneb kahest arutlevast esseeküsimusest, loetud kirjanduse põhjal.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Marje Ermel, MA
Carlo Cubero, PhD
Eeva Keskküla, PhD
Piibe Kolka, MA
Kursuse hind 25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Humanitaarteaduste instituut, Marje Ermel, 6199542, marje.ermel@tlu.ee
Avatud akadeemia, Teele Ilvest, 640 9369, teele.ilvest@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.02.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.02.2018    12:00-16:00 Antropoloogiateadus ja etnograafiline uurimus. Piibe Kolka  
 03.03.2018    12:00-16:00 Religiooni- ja kogemusantropoloogia. Antropoloogina Hare Krishna kogukonnas Lääne-Bengaalis Marje Ermel  
 17.03.2018    12:00-16:00 A Historical Review of Anthropological Cinema Carlo Cubero  
 07.04.2018    12:00-16:00 Tööantropoloogia, töö ja antropoloogia Eeva Keskküla  
 14.04.2018    12:00-16:00 Mida teha pärast antropoloogia eriala lõpetamist? Marje Ermel