HKC0191/1 - Tuge vajava lapse toetamine huvikoolis ja noorsootöös

Tasuta koolitus ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

22.09.2022 - 01.11.2022

Registreerimise tähtaeg

09.09.2022

Toimumise koht

Haapsalu, Lihula mnt 12/1, Haapsalu kolledž

Maht

16 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi)

Sihtgrupp

Huvikoolide ja noorsootöö asutuste juhendajad, õpetajad, töötajad

Eesmärk

saada ülevaade hariduslike erivajaduste (HEV) liikidest, õppida neid ära tundma; osata tuge vajavat õpilast toetada ja juhendada; osata ära tunda läbipõlemist.

Sisu

Ülevaade hariduslike erivajaduste (HEV) liikidest ja kuidas neid ära tunda. Tuge vajava lapse toetamine ja juhendamine. Tugivõrgustik HEV õpilasega tegelemisel. Lapsevanematega suhtlemine. Läbipõlemine - selle ennetamine ja toimetulek.

Õpiväljundid

on saanud ülevaate hariduslike erivajaduste liikidest, teab, milliseid meetmeid ja ressursse rakendada lapse arengu toetamiseks; teab läbipõlemisest, selle ennetamisest ja sellega toimetulekust.

Eeldused

eeldused puudvad

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid ja vahendid.

koolitaja kompetentsus

Eripedagoogika magister, tuge vajavate õpilastega töötamise kogemus

Lõpetamistingimused

Loeng, seminar, grupivestlused. Õppija osaleb kontaktõppe käigus toimuvates aruteludes.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kristin Binsol

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

18

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
22.09.2022 10:00-14:30 Kristin Binsol, Haapsalu kolledž Selgumisel
29.09.2022 10:00-14:30 Kristin Binsol, Haapsalu kolledž Selgumisel
13.10.2022 10:00-14:30 Kristin Binsol, Haapsalu kolledž Selgumisel