FKC0087/2 - Kohalike oskustööliste ja väikeettevõtjate roll filmiprojektis

Kursus toimub e-õppena vene keeles, kuupäevadel 17.04. ja 24.04. kell 13-17.30

Toimumise aeg

17.04.2020 - 24.04.2020

Toimumise koht

e-õpe, Tallinna Ülikool, BFM

Maht

28 akadeemilist tundi (kontaktõpe 10 tundi, iseseisevõpe 18 tundi)

Sihtgrupp

väikeettevõtjad, erioskustega spetsialistid, oskustöölised

Eesmärk

tutvuda filmiloomise protsessi ning ootuste ja vajadustega, mis on filmiprojekti eri osakondadele

Sisu

Eesti ja maailma filmitööstuse tutvustus. Erinevad tootmisfirmad ja filmi rahastus. Filmiloomise protsessi tutvustus. Filmimeeskonna rollid ja ülesanded. Kohalikelt vajatav tugi ja oskused: toitlustus, transport, majutus, ehitustööd ja -materjalid, rekvisiidid, kostüüm, tehnika, turvateenus, liikluse reguleerimine jms. Juhised, kuidas koostada ja vormistada oma toote, oskuste või teenuste portfoolio.
Filmistsenaarium, sisu ja analüüs ühe stseeni näitel. Filmikaadrite analüüs. Vajadused ja oskused kaadri piirides ning väljaspool kaadri piire.
Võtteplaani koostamine lähteülesande põhjal.
Filmi erinevate osakondade töö sisu ning eripärasused, ootused ja vajadused. Paindlikkuse olulisusest.

Õpiväljundid

teab filmiloomise protsessi ning filmigrupi ootusi ja vajadusi; on loonud oma portfoolio pakutava toote või teenuse tutvustamiseks, oskab koostada võtteplaani

Eeldused

huvi filmiprojektides osalemise vastu ning valmisolek paindliku teenuse pakkumiseks

õpikeskkond

esitlustehnikaga auditoorium

koolitaja kompetentsus

pädevus ning kogemus filmitootmise valdkonnas

Lõpetamistingimused

2 koolituspäeva; Iseseisev praktiline töö 1. koolituspäeva järel: tuleb koostada ja vormistada oma toote, oskuste või teenuste portfoolio. 2. koolituspäeval 1. praktiliseks tööks stseeni filmimiseks vajalike kõikide komponentide nimekirja koostamine; kodutööde esitlemine, tagasiside, soovitused edasisele vormistusele. 2. praktiline tööna lõpetada toote, oskuste või teenuste portfoolio koostamine ning vormistamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Toomas Sääs, BFM tootmisjuht;
Katrin Sigijane, BFM koolitusjuht

Kursuse hind

15 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15