Kohalike oskustööliste ja väikeettevõtjate roll filmiprojektis
Kursuse kood FKC0087/2
Toimumise aeg 17.05.2020 - 22.05.2020
Toimumise koht Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekoht, Kreenholmi 45, Narva
Sihtgrupp väikeettevõtjad, erioskustega spetsialistid, oskustöölised
Eesmärk tutvuda filmiloomise protsessi ning ootuste ja vajadustega, mis on filmiprojekti eri osakondadele
Sisu Eesti ja maailma filmitööstuse tutvustus. Erinevad tootmisfirmad ja filmi rahastus. Filmiloomise protsessi tutvustus. Filmimeeskonna rollid ja ülesanded. Kohalikelt vajatav tugi ja oskused: toitlustus, transport, majutus, ehitustööd ja -materjalid, rekvisiidid, kostüüm, tehnika, turvateenus, liikluse reguleerimine jms. Juhised, kuidas koostada ja vormistada oma toote, oskuste või teenuste portfoolio.
Filmistsenaarium, sisu ja analüüs ühe stseeni näitel. Filmikaadrite analüüs. Vajadused ja oskused kaadri piirides ning väljaspool kaadri piire.
Võtteplaani koostamine lähteülesande põhjal.
Filmi erinevate osakondade töö sisu ning eripärasused, ootused ja vajadused. Paindlikkuse olulisusest.
Õpiväljundid teab filmiloomise protsessi ning filmigrupi ootusi ja vajadusi; on loonud oma portfoolio pakutava toote või teenuse tutvustamiseks, oskab koostada võtteplaani

Eeldused huvi filmiprojektides osalemise vastu ning valmisolek paindliku teenuse pakkumiseks
Lõpetamistingimused 2 koolituspäeva; Iseseisev praktiline töö 1. koolituspäeva järel: tuleb koostada ja vormistada oma toote, oskuste või teenuste portfoolio. 2. koolituspäeval 1. praktiliseks tööks stseeni filmimiseks vajalike kõikide komponentide nimekirja koostamine; kodutööde esitlemine, tagasiside, soovitused edasisele vormistusele. 2. praktiline tööna lõpetada toote, oskuste või teenuste portfoolio koostamine ning vormistamine.
Õpikeskkond esitlustehnikaga auditoorium
Koolitaja kompetentsus pädevus ning kogemus filmitootmise valdkonnas
Maht 1 EAP (kontaktõpe 10 tundi, iseseisevõpe 18)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Toomas Sääs, BFM tootmisjuht;
Katrin Sigijane, BFM koolitusjuht
Kursuse hind 30 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp