Spordi üldained - Abitreener, tase 3
Kursuse kood LTC0174/4
Toimumise aeg 13.04.2019 - 12.05.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A...
Sihtgrupp Huvilised, kellel ei ole kehakultuurialast haridust ja soovivad taotleda Abitreeneri (EKR tase 3) kutsekvalifikatsiooni; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased.
Eesmärk saada teoreetilised baasteadmised abitreener, tase 3 kutse taotlemiseks.
Sisu Spordikorraldusliku ettevalmistuse moodul - 6 tundi
Pedagoogilis-psühholoogiliste ja biomehhaanika ainete moodul - 10 tundi
Biomeditsiiniliste ainete moodul - 14 tundi
Õpiväljundid omab teoreetilisi baasteadmisi abitreeneri (tase 3) kutseeksami sooritamiseks spordi üldainete osas;
teab spordimajanduse aluseid, spordi organisatsioonilist korraldust ja reguleerimise vorme;
teab sportliku treeningu põhimõtteid;
teab inimese organismi ehitust ja talitlust;
teab ohutuse ja esmaabi põhimõtteid;
teab suhtlemise ja meeskonnatöö põhireegleid;
tunneb spordipedagoogika ja spordipsühholoogia aluseid.
Eeldused Huvi spordi ja treeneritöö vastu ning soov omandada abitreener tase 3 kutset.
Lõpetamistingimused Õppetöö toimub loengu/arutelu vormis. Arutelude tekke eelduseks on osalejate varasem tutvumine õppematerjalidega, mis on leitavad http://www.sport.ee/et/treenerid

Spordi organisatsiooniline korraldus ja reguleerimise vormid - 2 tundi
Sporditurunduse alused - 2 tundi
Sissejuhatus majandusõppesse - 2 tundi
Treeningu printsiibid ja nende rakendamine. Printsiipide mõiste. Üldpedagoogilised printsiibid. Didaktika printsiibid - 2 tundi
Kehalise ettevalmistuse baaskomponendid. Vastupidavus, jõud ja kiirus. Põhimõisted, arendamise üldised põhimõtted ja nn. Rusikareeglid - 2 tundi
Sporditehnika õpetamine ja omandamine. Tehnika õpetamise eeldused - kehalised ja koordinatsioonilised, motivatsioon - 2 tundi
Olulised ealised iseärasused. Laps, nooruk, täiskasvanu ja vanur - erinevad võimed, erinevad struktuurid, treenitavus ja treeningu erinevused - 2 tundi
Lühiülevaade inimese organismi ehitusest ja talitlusest. Töövõime olemus ja selle vastavus nõudlusele. Struktuuri ja funktsiooni vaheline interaktsioon - 2 tundi
Terviklik tegevus ja selle struktuur. Füüsilise koormuse erinev mõju luustikule, lihastele ja närvisüsteemile. Mõju aeg, ulatus, kestvus ja kustumine - 2 tundi
Inimese kohanemisvõime. Kohanemisvõime olemus, erinevad funktsiooni ja varieeruvad piirid. Norm ja patoloogia. Miks on valgusüntees oluline? Kasulik, kahjulik ja kasutu koormus. Superkompensatsioon - 2 tundi
Sagedasemad haigused spordis. Ägedad üldhaigestumised. Kroonilised koldeinfektsioonid ja sport - 2 tundi
Sagedasemad tugi-liikumisaparaadi haigused. Kinniste vigastuste esmaabi - 2 tundi
Spordimeditsiiniline terviseuuring spordis - 2 tundi
Treeneritöö psühholoogilised alused: Motivatsioon spordis - 2 tundi
Treeneritöö psühholoogilised alused: Treener kui grupi liider - 2 tundi
Õpikeskkond ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus Vastava aine õppejõud ülikoolis, eriala spetsialist
Maht 1 EAP (kontaktõpe 30 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Karin Baskin PhD, Boriss Bazanov PhD, Joe Noormets MSc, Kirsti Pedak MSc, Tiia Randma, Meeli Roosalu PhD, Kaivo Thomson PhD
Kursuse hind 130 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Soodushinnaga 80.- koolitusele toimub registreerumine Spordikoolituse ja -Teabe SA kodulehel:http://www.sport.ee/event/310/uldained_ekr_3 Soodushinnaga kohtade arv on piiratud. Kohad täidetakse registreerumise järjekorras. Soodushinnaga koolitusele registreerumiseks on vajalik oma spordialaliidu poolne soovitus. Soovitaja võib olla alaliidu juht või spordiala kutsekomisjoni esimees. Nõusolek soovitamiseks võib olla suuline. Soovitaja nimi tuleb deklareerida vastavas lahtris registreerimislehel. Kui kontrollimise käigus selgub, et soovitaja ei ole oma soovitusest teadlik on koolitusel osaleja kohustatud tasuma täishinna.
Minimaalne osalejate arv 35
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.04.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 13.04.2019    10:00-17:15   Räägu 49 -406
 14.04.2019    10:00-17:45   Räägu 49 -406
 11.05.2019    10:00-17:15   Räägu 49 -406
 12.05.2019    10:00-15:15   Räägu 49 -406