Väikelaste kõne arengu toetamine II: kõne rajab tee lugemise ja kirjutamiseni ("Väikelaste kõne arengu toetamine" koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0279/1
Toimumise aeg 18.09.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp lasteaiaealiste lastega tegelevad inimesed (lastehoiu töötajad, lasteaiaõpetajad, abiõpetajad, tugiisikud, erirühmaõpetajad, tugispetsialistid, kakskeelse rühma personal)
Eesmärk õppida praktilisi väikelaste kõne arendamise strateegiaid, mida saab kasutada rühma igapäevaste tegevuste juurde ning mille abil saab luua lasteaiarühmas parima keskkonna  lugemise ja kirjutamise eesoskuste arendamiseks. 
Sisu Positiivse suhtumise kujundamine lugemisse ja kirjutamisse.  Sobivate raamatute valimine; praktilised strateegiad, kuidas muuta raamatute vaatamise ja ettelugemise aeg võimalikult arendavaks. Lugemise ja kirjutamise eeloskuste kujundamine
Õpiväljundid teab, kuidas kujundada rühmas positiivne suhtumine lugemisse ja kirjutamisse, oskab valida kõne arendamiseks sobivad raamatud lastele ettelugemiseks; teab konkreetseid võtteid, kuidas muuta raamatu vaatamine/ ettelugemine interaktiivseks ning kõnet arendavaks, teab konkreetseid strateegiaid, kuidas kujundada lugemise ja kirjutamise eeloskusi enda rühmas; oskab täita (ja täidab) tööplaani, et aidata erivajadusega/problemaatilist last rühmas.
Eeldused Läbitud on koolitus Väikelaste kõne arengu toetamine I: Kõne arendamine lasteaia rühmas.
Lõpetamistingimused Osalejad õpivad seminari vormis. Koolitus on interaktiivne, hõlmates endas rollimänge, grupitöösid, videoanalüüse ning töövihiku täitmist. 
Õpikeskkond Tagatud on nüüdisaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 7 akadeemilist tundi (kontaktõpe 7 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Liis Themas
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, osaleja maksumus 285 eurot. Koolitus on sihtgruppi kuulujale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 18.09.2020    10:00-16:00     Rä49-218
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp