Ajajuhtimine
Kursuse kood LTC0230/1
Toimumise aeg 21.02.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp erineva tasemega juhid ja spetsialistid, kelle töös on pikema perspektiiviga ülesandeid ja kiiret otsustamist vajavaid küsimusi ning teemade vahel tuleb kiiresti ümber orienteeruda. Koolitus on sobilik kõikidele inimestele, kes soovivad iseennast (ja seeläbi ka oma aega) paremini juhtidaja seeläbi oma igapäevaseid tulemusena parandada
Eesmärk saada teada, kuidas oma ajakasutust mõtestada ja õppida seda muutma
Sisu Ajajuhtimise mõiste seostub eelkõige efektiivsusega - kuidas olla varasemast tootlikum vähema kuluga.
Abiks on hulk läbiproovitud võtteid ja soovitusi (kahe-minuti-soovitus, Pareto printsiip, eesmärgistamise ja prioritiseerimise mudelid), mida saab ühendada samasse ajahaldamise süsteemi.
Efektiivsuse suurendamise võtetele lisaks tuleb kasuks iseenda ajajuhtimise eelduste tundmine: ajaperspektiivide tasakaal, ajahorisondi ulatus, ajakäsituse eelistus, kronotüübi eelistus.
Koolitusel saab iga osaleja ülevaate efektiivsuse suurendamise võtetest ja oma isiklikest ajajuhtimise eeldustest.
Õpiväljundid mõtestab oma ajakasutust ning oskab seda vajadusel muuta.
Eeldused Huvitatud süsteemsete teadmiste kujunemiseks tänapäevastest organisatsiooni-teooriatest, meetoditest ja rakendustest.
Lõpetamistingimused Innustav, kaasav ja interaktiivne loeng. Individuaalsed ja paarisharjutused materjali mõtestamiseks ja omandamiseks. Iseseisevtöö sisaldab küsimusi osaljale teema, varasema kogemuse kohta, ootuste osas koolitusele. Registreerinud osaleja saab iseseisvatöö juhendi e-postiga hiljemalt 7 päeva enne koolituse toimumist.
Õpikeskkond 30 kohaline ruum, is toetab rühmatöö läbiviimist.
Koolitaja kompetentsus Omab erialast kõrgharidust ja 35 a koolitajakogemust.
Maht 9 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi, iseseisevõpe 1)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Arno Baltin Tartu Ülikooli diplomeeritud psühholoog, käesoleval ajal on ta pühendunud akadeemilisele karjäärile Tallinna Ülikoolis, kus peab läbirääkimiste psühholoogia lektori ametit, ja täiendkoolituste läbiviimisele. Arnol on 35 aastat koolitajakogemust. Ta on teinud koostööd koolitus- ja arendusfirmadega Ariko, Fontes PMP, Invicta, Meeskonnakoolitus ja Arendus. Lisaks 20 aastat õppejõukogemust: TÜ, Praktilise Psühholoogia Erakool, EBS, TLÜ-s. Tema käe all on inimesed õppinud kuulamisoskusi, läbirääkimisi, lepitamist, intervjueerimist, rühmatöö meetodeid ja visualiseerimisvahendite kasutamist.

Kursuse hind 150 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab kohvipausi, kerget lõunat ning TLÜ täiendkoolituse tõendit 9 akadeemilise tunni mahus.
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 14.02.2019