LTC0514/1 - Loovteraapia: tähenduse loomine

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

07.06.2023

Registreerimise tähtaeg

31.05.2023

Toimumise koht

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

loovterapeudid, kunstiteraapiate eriala vilistlased ja üliõpilased

Eesmärk

uurida oma loomingulist inspiratsiooni ja tähendusloome protsessi

Sisu

Avar ja eksistentsiaalne teemadering võimaldas piiluda maski taha, meisterdada nukk ja avastada tema hingeelu; kehatunnetuse uuring tegi kättesaadavaks keha siseelu ja maailmas toimuvat resoneerides sai mõtiskleda elusolemise teemal.

Õpiväljundid

Teab, kuidas uurida oma loomingulist inspiratsiooni ja tähendusloome protsessi;
teab loovteraapia võimalusi eneseteadlikkuse suurendamiseks; teab tähenduse loomisest inimese surma teemas;
omab arusaamist kehateadlikkuse mõõtmisest;
omab omakogemust maskimeetodist ja nukumeetodist kunstiteraapias;
omab ülevaadet Eesti Loovteraapiate Ühingu tegevustest.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

koolitaja kompetentsus

loovterapeut

Lõpetamistingimused

loeng, ettekanded, rühmatöö, praktilistes harjutustes osalemine

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Eha Rüütel, Kaire Bachmann, Ethel Kings, Ene Raid, Kaili Puusepp, Pille Pattak, Marika Ratnik, Mari Mägi

Kursuse hind

50 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Eha Rüütel, eha.ruutel@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

30