Hispaania keel A1.2
Kursuse kood AYC0282/1
Toimumise aeg 03.02.2020 - 29.04.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt. 29, S-327
Sihtgrupp kooliõpilased, üliõpilased ja täiskasvanud õppijad
Eesmärk keeleoskuse tõstmine vastavalt A1.2 taseme nõuetele.
Sisu Teemad: enda, pereliikmete ja sõprade välimus ja iseloom. Ilm ja aastaajad. Linn ja huviväärsused. Hispaania tähtpäevad ja nende tähistamine. Restoranid ja kohvikud. Ajavormid: lihtolevik ja kestev olevik. Verbi fraasid.
Õpiväljundid saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt; oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning aitab; oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata; oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet või kirjeldust.
Eeldused Huvi hispaania keele vastu
Lõpetamistingimused 50 auditoorset lähiõppe tundi + 54 tundi iseseisvat tööd (ettevalmistus keeletundideks ja testideks).
Õpikeskkond Tänapäevane õpikeskkond ja õppevahendid.
Koolitaja kompetentsus Tööstaaž koolis ja ülikoolis enam kui 10 aastat.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Adrian Vallecillo Graziatti
Kursuse hind 320 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Kursuse tasu sisaldab õpikut ja töövihikut, mille maksumus on 35 EUR. Õppematerjali maksumus tuleb tasuda, kui kursusest loobutakse kursuse toimumise ajal.
Minimaalne osalejate arv 5
Korraldaja Avatud akadeemia, Gerdel-Gris Viil, +3726409360, gerdel-gris.viil@tlu.ee
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, +372 640 9302, sirle.kivihall@tlu.ee
Avatud akadeemia, Kerli Haas, 0, kerli.haas@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 30.01.2020