HRC0210/4 - Haridusasutuse juhtimine ("Hariduse juhtimise alused " koolituse moodul)

NB! Õpe toimub koos eriala tudengitega sessioonõppes. Maksta tuleb arve alusel septembris. Mooduli läbinud sooritavad arvestuse või eksami ning saavad Tallinna Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse koos lisaga läbitud teemade kohta. Kursusel osalejal peaks olema piisav inglise keele oskus, kuna õppetöö toimub osaliselt inglise keeles.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.09.2020 - 24.01.2021

Registreerimise tähtaeg

31.08.2020

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 48 tundi, iseseisevõpe 108 tundi)

Sihtgrupp

koolijuhid, koolieelsete lasteasutuste juhid, kutseõppeasutuste juhid, huvikoolide juhid, haridusasutuse siseste töörühmad juhid ja liidrid

Eesmärk

mõista, võrrelda ja kriitiliselt analüüsida haridusasutuse juhtimispõhimõtteid ja käsitusi,
mõista ja analüüsida haridusasutuse põhiprotsesside seoseid juhtimise, organisatsiooni arengu, väärtuste ja õppimiskultuuriga,
kujundada pädevus haridusasutuse juhtimiseks.

Sisu

Erinevad haridusasutuse juhtimise käsitused. Väärtuspõhine juhtimine. Haridusasutuste juhi pädevused: eesmärkide seadmine ja nende saavutamise hindamine, õpetajate areng ja nende töö hindamine, ressursside juhtimine ja eestvedamine. Riiklik ja haridusasutuse õppekava. Haridusasutuse juhi mõju organisatsioonikultuuri kujunemisele. Koostöö organisatsioonis ja võrgustikes. Haridusasutuse toimimist mõjutavad regulatsioonid.

Õpiväljundid

- mõistab ja analüüsib kriitiliselt haridusasutuse põhiprotsesside seoseid juhtimise, organisatsiooni arengu, väärtuste ja õppimiskultuuriga;
- mõistab organisatsiooni strateegilise juhtimise, haridusasutuste juhtimise olemust ja eripära ning oskab kasutada strateegilise juhtimise võtteid konkreetses tegevuskeskkonnas ja organisatsioonis:
- analüüsib enda juhtimisstiili ja põhimõtteid erinevates otsustusprotsessides.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Ühe haridusasutuse arengukava analüüs ja selle hindamine Eesti Elukestva Õppe stateegia aastani 2020 eesmärkidest lähtuvalt.
Konkreetse haridusasutuste juhtimisprotsessi analüüs konkreetse arengukava mudeli kontekstis.
Intervjuud erinevat tüüpi haridusasutuse juhtidega ja nende juhtimispraktikate analüüs.
Esseed loetud kirjanduse põhjal.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Professor Eve Eisenschmidt

Kursuse hind

240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6 199 859, elina.ojamets@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
04.09.2020 10:15-15:00 Eve Eisenschmidt T-416
10.10.2020 10:15-17:45 Eve Eisenschmidt T-416
16.10.2020 14:15-17:45 Eve Eisenschmidt T-416
31.10.2020 10:15-13:45 Eve Eisenschmidt T-416