Haridusasutuse juhtimine ("Hariduse juhtimise alused " koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0210/4
Toimumise aeg 04.09.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp koolijuhid, koolieelsete lasteasutuste juhid, kutseõppeasutuste juhid, huvikoolide juhid, haridusasutuse siseste töörühmad juhid ja liidrid
Eesmärk mõista, võrrelda ja kriitiliselt analüüsida haridusasutuse juhtimispõhimõtteid ja käsitusi,
mõista ja analüüsida haridusasutuse põhiprotsesside seoseid juhtimise, organisatsiooni arengu, väärtuste ja õppimiskultuuriga,
kujundada pädevus haridusasutuse juhtimiseks.
Sisu Erinevad haridusasutuse juhtimise käsitused. Väärtuspõhine juhtimine. Haridusasutuste juhi pädevused: eesmärkide seadmine ja nende saavutamise hindamine, õpetajate areng ja nende töö hindamine, ressursside juhtimine ja eestvedamine. Riiklik ja haridusasutuse õppekava. Haridusasutuse juhi mõju organisatsioonikultuuri kujunemisele. Koostöö organisatsioonis ja võrgustikes. Haridusasutuse toimimist mõjutavad regulatsioonid.
Õpiväljundid - mõistab ja analüüsib kriitiliselt haridusasutuse põhiprotsesside seoseid juhtimise, organisatsiooni arengu, väärtuste ja õppimiskultuuriga;
- mõistab organisatsiooni strateegilise juhtimise, haridusasutuste juhtimise olemust ja eripära ning oskab kasutada strateegilise juhtimise võtteid konkreetses tegevuskeskkonnas ja organisatsioonis:
- analüüsib enda juhtimisstiili ja põhimõtteid erinevates otsustusprotsessides.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Ühe haridusasutuse arengukava analüüs ja selle hindamine Eesti Elukestva Õppe stateegia aastani 2020 eesmärkidest lähtuvalt.
Konkreetse haridusasutuste juhtimisprotsessi analüüs konkreetse arengukava mudeli kontekstis.
Intervjuud erinevat tüüpi haridusasutuse juhtidega ja nende juhtimispraktikate analüüs.
Esseed loetud kirjanduse põhjal.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 48 tundi, iseseisevõpe 108)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Professor Eve Eisenschmidt
Kursuse hind 240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6 199 859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 04.09.2020    10:15-15:00   Eve Eisenschmidt T-416
 10.10.2020    10:15-17:45   Eve Eisenschmidt T-416
 16.10.2020    14:15-17:45   Eve Eisenschmidt T-416
 31.10.2020    10:15-13:45   Eve Eisenschmidt T-416
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp