FKC0303/1 - Joonistamine edasijõudnuna

Toimumise aeg

10.04.2024 - 05.06.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM

Maht

32 akadeemilist tundi (kontaktõpe 32 tundi)

Sihtgrupp

edasijõudnud joonistamishuvilised

Eesmärk

Õppida vaatama, nägema ja nähtut edasi andma, arendada silma ja käe koostööd ja joonistamisoskust püstitatud ja eesmärgistatud ülesannete abil, joonistusoskust portree ja figuuri kujutamise ülesannete kaudu ning kompositsiooni ja proportsioonitaju.

Sisu

Klassikalise joonistamise alused, võtted ja loomingulised võimalused. Antiikkunsti kipsvormide kasutamine joonistusoskuse arendamiseks. Kipsist näodetailide joonistamine. Modelli kasutamine: portree, käte joonistamine, figuur. Perspektiivi joonistamine.

Õpiväljundid

Kursuse läbinu oskab vaadata ja näha ning nähtut paberil kujutada, on paranenud silma ja käe koostöö, suudab nähtut edasi anda, on tuttav perspektiiviteooria algpõhimõtetega; suudab tabada tonaalsusi ning varju ja valgusega edasi anda vormi, pinda ja materjale; on saanud joonistuskogemuse, kasutades nii suurema kui ka väiksemaformaadilist paberit ja teadmisi, kuidas komponeerida oma joonistus vastavalt paberi formaadile; on tutvunud loominguliste võimalustega joonistamises; on saanud tööde teostamise protsessi ja tulemuse analüüsi kogemuse; oskab vaadata ja näha, portreed ja figuuri paberil kujutada; oskab hinnata proportsioone ja seda, kuidas anda varju ja valgusega edasi vormi.

Eeldused

Eeldab loomingulist lähenemist igale tööle. Kasuks tuleb läbitud kursus "Joonistamine algajana" või tegelemine joonistamisega vähemalt algajate tasemel

koolitaja kompetentsus

Oma valdkonna tunnusatud spetsialist.

Lõpetamistingimused

Õppetegevuseks on vaja palju joonistada ja joonistusi analüüsida, et õppida vaatama ja nägema ning nähtut edasi andma, arendada silma ja käe koostööd ning joonistamisoskust püstitatud ja eesmärgistatud ülesannete abil, tutvuda klassikalise joonistamise aluste, võtete ja loominguliste võimalustega. Kursuse esimestel tundidel tuleb uurida ja analüüsida antiikkunsti erinevaid kipsvorme, kasutada neid joonistusoskuse arendamiseks. Tuleb joonistada kipsist näodetaile. Kolmel korral tuleb kasutada modelli: portree, käte joonistamine, figuur. Perspektiivi joonistamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Mati Veermets, Kunstnike Liidu ja Eesti Kujundusgraafikute Liidu liige, disainer, graafik, kunstnik.

Kursuse hind

290 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10