Liikumismängude ja -harjutuste lõimimine loodusõpetusvaldkondadega esimeses kooliastmes õuetingimustes
Kursuse kood LTC0302/1
Toimumise aeg 29.04.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp kehalise kasvatuse ja loodusõpetuse õpetajad, liikumisõpetajad, liikumis huviringide juhendajad, laste treeninguid läbiviivad treenerid,
Eesmärk täiendada teadmiste pagasit esimese kooliastme kehalise kasvatuse ja liikumistundide lõimimisest loodusõpetuse valdkondadega õuetundides.
Sisu I kooliastme liikumistundide läbiviimiseks mõeldud mänguline harjutusvara mida kasutada loodusõpetuse valdkondade käsitlemiseks õue tingimustes. Õues läbiviidava tunni eakohased sissejuhatava osa tegevused ja harjutused. Loodusainekavade lõimimine liikumistegevuse materjaliga õue keskkonnas. Mitmesuguste vahendite loov kasutamine mängu tegevuses ja harjutuste sooritamisel õues. Õpetaja roll mängude läbiviimisel välisekeskkonnas
Õpiväljundid teab mänge ja harjutusvara, millega täiendada liikumistunde õues; oskab lõimida eri ainevaldkondi liikumistegevuse teemadega õuestingimustes; oskab loovalt luua mängust/harjutusest uue mängu/harjutuse vastavalt planeeritud tegevusele õues; oskab juhendada mängulisi tegevusi, teab vastavaid algtõdesid ja planeerib harjutusvara sobivale vanuseklassile õue keskkonnas.
Eeldused teemast huvitatud ja kuulumine sihtrühma.
Lõpetamistingimused Aktiivne osalus praktilist laadi lähiõppes õues, et läbida harjutusvara, mida kasutada laste/noorte kehalise kasvatuse, liikumise või treeningtundides.
Õpikeskkond Õpperuum loengu läbiviimiseks. Õues tegevuseplaaneerimiseks vaba plats, kus leidub looduslikult kasvavaid puid või laste mänguväljak.
Koolitaja kompetentsus Pille Juus – kogumiku „Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused“ koostaja ja konsultant; koolituste „Õpetajalt õpetajale“, liikumisõpetajate suvekooli ja sügiskooli korraldaja
Riina Õunmaa - Harku Lasteaia liikumis- ja loodusõpetaja
Maht 7 akadeemilist tundi (kontaktõpe 7 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Pille Juus, Riina Õunmaa
Kursuse hind 85 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ning kerget lõunat, materjale ning TLÜ täiendkoolituse tõendit.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 24.04.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 29.04.2020    10:00-12:00 loeng, tegevus õues    
 29.04.2020    12:00-12:30 lõunapaus    
 29.04.2020    12:30-14:30 tegevus õues    
 29.04.2020    14:30-14:45 kohvipaus    
 29.04.2020    14:45-16:00 tegevus õues    
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp