Pärand ("Vanemaealiste arendamisega tegeleva spetsialisti ettevalmistus" koolituse moodul)
Kursuse kood AYC0232/4
Toimumise aeg 07.03.2018 - 08.03.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, IV korrus, auditoorium T-412, T-405
https://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak
Sihtgrupp Spetsialistid, kes tegelevad Eestis vanemaealiste arendamisega (maakondade ja KOVide töötajad, sotsiaal- ja hoolekande töötajad, kultuurikorraldajad, tervishoiutöötajad, ministeeriumide ja riigiasutuste töötajad jt).
Eesmärk Omandada teadmisi vaimsest kultuuripärandist, finantsnõustamisest, materiaalsest pärandist ja selle õiguslikust alusest.
Sisu Vaimne pärand ja pärandipraktikate edasiandmine.
Vaimne pärandi mõiste ja sisu, tähtsus ja tähendus
Vaimse pärandi vahendamine ja kogumine, vaimse kultuuripärandi nimistu
Finantsnõustamine: pensionitulu suurendamine, kinnisvaratehingud, investeerimine
Materiaalne pärand, sh õiguslik alus
Õpiväljundid Teab, kuidas vaimset pärandit ära tunda ning mis on selle tähtsus ja tähendus erinevatele inimpõlvedele. Teab, kuidas vaimset pärandit koguda, kuidas selle abil luua sildu erinevate põlvkondade vahel. Tunneb finantsnõustamise aluseid ja materiaalse pärandi õiguslikku alust.
Eeldused Vanemaealiste arendamisega seotud töökogemus
Lõpetamistingimused Osalemine auditoorses töös. Iseseisvate tööde nõuetekohane täitmine.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid.
Koolitaja kompetentsus Kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 20 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 4)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Marju Kõivupuu, Anneli Kommer.
Kursuse hind 246 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee