FKC0158/1 - Film ja meedia (FAME3) aineteüleses õppes

Toimumise aeg

07.04.2022 - 08.04.2022

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 29, Astra maja

Maht

34 akadeemilist tundi (kontaktõpe 34 tundi)

Sihtgrupp

praegused ja tulevased õpetajad alus-, üld ja kutsehariduse valdkonnast; haridusmaastiku kujundajad

Eesmärk

saada lihtsalt kasutatavaid tööriistu õppe elavdamiseks ja õpimotivatsiooni tõstmiseks, mõtestada digikultuuri, saada tuge sisuloomeks 21. sajandi oskuste (koostöisus, loovus, kriitiline mõtlemine, lahenduskeskne lähenemine ja teraapiline eneseväljendus) abil.

Sisu

Meediahariduse ja selle arendamise parim praktika ja lähenemised. Filmikirjaoskuse ja meediapädevuse õpitoad, tundide ülesehitus ja aineteülene lõiming. Meetodid, õppematerjalid ja töövahendid praktiliste tegevuste sidumiseks õppekavaga. Rahvusvaheline ja kodumaine vaade filmikirjaoskusele ja meediapädevusele, tänastele arengusuundadele.

Õpiväljundid

on filmikirjaoskaja ja meediapädev, lõimib filmikirjaoskuse ja meediapädevuse saavutamise võtteid loovasse õppeprotsessi; teab parimaid näited Eesti ja Euroopa ekspertide-kolleegide kogemustest; teab nippe ja võtteid õppe mitmekesistamiseks.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tallinna Ülikooli auditooriumid projektori ja töötubadeks vajalike vahenditega

koolitaja kompetentsus

Koolitajad on filmikirjaoskuse ja meediapädevuse õpetamise praktikud ja eestvedajad rahvusvahelisel ja kohalikul tasandil.

Lõpetamistingimused

Eri riikide praktikud jagavad oma ideid ja õppematerjale neljas praktilises filmikirjaoskust ja meediapädevust arendavas õpitoas.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Elyna Heinmäe, Diāna Lielmane, Cristina Kaska, Martin Schantz Faurholt, Martin Spenner, Sia Søndergaard, Anna-Karin Holtz, Frida Lindberg Pożar, Marjo Kovanen, Magdi El-Toukhy, Amanda Natalie Rasmussen, Per Dahlbeck, Daniel Lundquist, Riho Västrik

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

100