TSC0058/1 - Võistkonnaspordi psühholoogia: kuidas panna sportlasi tegutsema üheskoos?

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

03.12.2015

Registreerimise tähtaeg

02.12.2015

Toimumise koht

Räägu 49, Tallinn

Maht

4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

eri spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetajad.

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Hea võistkond ei tähenda gruppi häid sportlasi, vaid sõltub pigem sellest, kuidas need head sportlased omavahel edukalt tegutsema panna. Käsitleme võistkonna sidusust, ‘meeskonnavaimu’, ning praktilisi võimalusi selle tugevdamiseks. Räägime ka grupi dünaamikast ja sellest, kuidas võistkonna sisene kommunikatsioon saab positiivset koostegutsemist toetada.
o Võistkonna väärtusted ja reeglid
o Võistkonna rollid ja ühised eesmärgid
o Kommunikatsioon tiimis

Õpiväljundid

teadmistepagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega,mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

kuni 30-kohaline semianriruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist. Vajalik esitlustehnika olemasolu

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale, kasuks tuleb praktiline kogemus treeningute juhendamisest ja vaatlusest.

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine õppetegevuses

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kristel Kiens, Snezana Stoljarova

Kursuse hind

39 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse ( 4 ak h).

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
03.12.2015 10:00-11:30 seminar Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.
03.12.2015 11:30-11:50 kohvipaus
03.12.2015 11:50-13:20 seminar