Võistkonnaspordi psühholoogia: kuidas panna sportlasi tegutsema üheskoos?
Kursuse kood TSC0058/1
Toimumise aeg 03.12.2015
Toimumise koht Räägu 49, Tallinn
Sihtgrupp eri spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetajad.
Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu Hea võistkond ei tähenda gruppi häid sportlasi, vaid sõltub pigem sellest, kuidas need head sportlased omavahel edukalt tegutsema panna. Käsitleme võistkonna sidusust, ‘meeskonnavaimu’, ning praktilisi võimalusi selle tugevdamiseks. Räägime ka grupi dünaamikast ja sellest, kuidas võistkonna sisene kommunikatsioon saab positiivset koostegutsemist toetada.
o Võistkonna väärtusted ja reeglid
o Võistkonna rollid ja ühised eesmärgid
o Kommunikatsioon tiimis
Õpiväljundid teadmistepagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega,mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine õppetegevuses
Õpikeskkond kuni 30-kohaline semianriruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist. Vajalik esitlustehnika olemasolu
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale, kasuks tuleb praktiline kogemus treeningute juhendamisest ja vaatlusest.
Maht 4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kristel Kiens, Snezana Stoljarova
Kursuse hind 39 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse ( 4 ak h).
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 02.12.2015
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 03.12.2015    10:00-11:30 seminar Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.  
 03.12.2015    11:30-11:50 kohvipaus    
 03.12.2015    11:50-13:20 seminar