TSC0022/5 - Korvpallitreeneri IV taseme erialane ettevalmistus

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

10.02.2018 - 12.05.2018

Registreerimise tähtaeg

05.02.2018

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, Ursa sportmängude saal
https://www.google.ee/maps?q=Narva+maant...

Maht

104 akadeemilist tundi (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54 tundi)

Sihtgrupp

Treenerid ja juhendajad, kellel ei ole kehakultuurialast eriharidust ja kes on läbinud abitreeneri (EKR tase 3) korvpallitreeneri koolituse ja/või omavad abitreeneri kutsekvalifikatsiooni korvpallis.

Eesmärk

korvpallitreeneri IV taseme (nooremtreeneri) treenerikutse omandamiseks ja õpetamiseks kujundada eriala teadmisi ja oskusi ning arendada analüüsi oskust korvpallurite kehalise ettevalmistuse, individuaalse, grupilise, võistkondlik ründe- ja kaitsemängu tehniliste võtete ja taktika osas.

Sisu

Korvpalluri individuaalne, grupiline ja võistkondlik tegutsemine ründe- (kiir-,varajane ja positsiooniline rünnak) ja kaitsemängus (mees-mees, maa-ala, segakaitse formatsioonid, pressing). Tutvumine erinevate koolkondade mängufilosoofiaga. Mängude jälgimine ja analüüs. Hooaja planeerimine ja ülesehitus. Korvpalluri ÜKE arendamise põhimõtted. Individuaalsete tehniliste oskuste täiustamine ja nende õpetamise metoodika. Võistkondlik ründe- ja kaitsemäng. Võistlusmääruste tõlgendused noorte korvpallis.

Õpiväljundid

On valmistunud teoreetiliselt ja praktiliselt korvpallitreeneri IV taseme (nooremtreeneri) eksami sooritamiseks. Oskab sooritada ja õpetada korvpalli keerulisemaid tehnikaelemente, arendada kehalisi võimeid arvestades ealisi iseärasusi, orienteeruda võistkonna ründe- ja kaitsemängu erinevates formatsioonides, läbi viia treeningtundi täies mahus, planeerida võistkonna hooaega.

Eeldused

töötamine treenerina

õpikeskkond

sportmängude saal

koolitaja kompetentsus

oma valdkonna ekspert ja õppejõud

Lõpetamistingimused

Osalemine lähiõppes ja iseseisva töö tegemine; osaleja viib iseseisvalt läbi praktilise treeningtunni 60 minutit ja sooritab kirjaliku erialatesti

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kersti Sirel, Raido Roos, Jelena Pertovitc, Elo Heinaste, Aare Halliko, Alari Põllu, Tiit Sokk, Howard Freier, Rauno Pehka, Toomas Annuk, Janne Schasmin, Kirsti Pedak

Kursuse hind

168 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus toimub Tallinna Ülikooli õppeaine TSK 6149.LT (4,0 EAP) Korvpallitreeneri IV taseme erialane koolitus raames. TLÜ üliõpilased saavad deklareerida ennast TLÜ ÕIS-i kaudu. Teiste kõrgkoolide üliõpilastele külalisüliõpilaseks registreerimise tähtaeg 08.01.2018-29.01.2018 loe lähemalt: http://bit.ly/2qygXbB

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kersti Sirel, 5262974, Kersti.Sirel@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
10.02.2018 10:00-14:30 1. Maa-ala kaitse 2. Korvpalluri kehaline ettevalmistus korvpallis Raido Roos, Jelena Pertovitc sportmängude saal
17.02.2018 10:00-14:30 1 - Laste ÜKE treeningute planeerimine - kuidas võtta maksimum olemasoleva aja ning vahenditega. 2- Määruste uuendused. Kohtunike suhtlemine treeneritega. Elo Heinaste, Aare Halliko sportmängude saal
03.03.2018 10:00-14:30 1 - Transition Offense; 2 - Pealevisete õpetamine Raido Roos, Howard Freier sportmängude saal
17.03.2018 10:00-14:30 1- Mängumeetodi võimalused laste korvpallitreeningu tehnilis-taktikalise ettevalmistuse vahendina 2- Individuaalne kaitsemäng Alari Põllu, Howard Freier sportmängude saal
14.04.2018 10:00-14:30 1- Meeskondlik kaitsemäng 2- Noorkorvpallurite üldkehaline ettevalmistus Tiit Sokk, Elo Heinaste sportmängude saal
28.04.2018 10:00-14:30 1 - Pealevisete õpetamine 2 - Abivahendite kasutamine korvpallis Rauno Pehka, Toomas Annuk sportmängude saal
05.05.2018 10:00-14:30 1- Individuaalne ründemäng 2- Kinesioteipimine lihtsamete vigastuste korral 1- Janne Schasmin 2- Kirsti Pedak sportmängude saal
12.05.2018 10:00-14:30 Eksam sportmängude saal