AVC0020/13 - Inglise keel B2. Ettevalmistus Cambridge Assessment English: First eksamiks

Kursus toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti (14.02.-12.05.2022) kell 16.30-18.00 Tallinn Ülikoolis ruumis S-327.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

14.02.2022 - 12.05.2022

Registreerimise tähtaeg

10.02.2022

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt. 29, S-327

Maht

104 akadeemilist tundi (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54 tundi)

Kokkuvõttev lühikirjeldus

Kursus toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti (14.02.-12.05.2022) kell 16.30-18.00 Tallinn Ülikoolis ruumis S-327.

Sihtgrupp

Keskkooli õpilased, üliõpilased, täiskasvanud õppijad

Eesmärk

keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: First eksamiks.

Sisu

Teemad:I gapäevaelu. Söök ja jook, restoranid, suhted. Reisimine ja turism, festivalid ja tavad, meelelahutus. Haridus, õppimine, karjäär. Tervis ja fitness, sport. Keskkond, ilm. Teadus, tehnoloogia. Meedia, kuulsused. Ostlemine ja kaubad, mood
Keelestruktuurid: ajad, modaalverbid, määrsõnad, infinitiiv, tingimuslaused, võrdlusastmed, aktiiv ja passiiv, artiklid, kaudne kõne.
Cambridge First ülesanded: lugemine, kuulamine, kirjutamine, kõnelemine.

Õpiväljundid

saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul ka keerukamatest nüanssidest;
saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad kindlaid seisukohti või vaatenurki;
oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on võimalik;
saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada;
oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste endale huvi pakkuvas teemaderingis;
- oskab kirjutada kirja, esseed, aruannet ja referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti;
- oskab kasutada keerukamaid keelestruktuure.

Eeldused

Paigutustest, mis näitab õppija sobivust B2 tasemel keelt õppida.

õpikeskkond

Tänapäevane õpikeskkond.

koolitaja kompetentsus

Inglise keele valdamine vähemalt C1 tasemel ja arvestatav õpetamiskogemus koolis ja ülikoolis.

Lõpetamistingimused

50 auditoorset lähiõppe tundi + 54 tundi iseseisvat tööd (ettevalmistus auditoorseteks keeletundideks, ettevalmistus testideks, ettevalmistus proovi eksamiks).

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Ege Viil

Kursuse hind

425 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Kursuse tasu sisaldab õpikut ja töövihikut, mille maksumus on 35 eurot. Õppematerjali maksumus tuleb tasuda, kui kursusest loobutakse kursuse toimumise ajal.

Korraldaja

Avatud akadeemia, Kerli Haas, +3726409360, kerli.haas@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

5