Inglise keel B1. Ettevalmistus Cambridge Assessment English: Preliminary eksamiks
Kursuse kood AYC0252/5
Toimumise aeg 03.02.2020 - 18.05.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 29, S-327
Sihtgrupp Keskkooli õpilased, üliõpilased, täiskasvanud õppijad.
Eesmärk keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: Preliminary eksamiks.
Sisu Teemad:
Sport ja hobid. Tervis ja fitness. Inimesed, pereelu, kärjäär. Reisimine, Seiklused, Transport. Haridus ja ajalugu. Linnad ja hooned. Kirjad ja e-kirjad. Geograafia ja rahvus. Raamatud, film, muusika. Mööbel ja kodud. Ostlemine ja rõivad. Plaanide ja ennustuste tegemine. Poisid ja tüdrukud, sõprus, suhtlemine. Reklaam ja veenmine. Kuulsused, meelelahutus. Toit ja restoranid

Keelestruktuurid:
Ajad, eessõnad, nimisõnad, omadussõnad, aktiiv ja passiiv, modaalverbid, võrdlusastmed, kaudne kõne, tingimuslaused

Tasemeeksami ülesanded
lugemine, kuulamine, kirjutamine, kõnelemine.
Õpiväljundid - saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne.;
- saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid või huvipakkuvaid teemasid;
- saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või tööga seotud sõnadest;
- saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades;
- saab enamasti keelega hakkama maal, kus see on käsutusel;
- oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused;
- oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi;
- oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane;
- oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid;
- oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvi pakkuval teemal;
- oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.
Eeldused Paigutustest, mis näitab, et sobiv keeleõpingute tase on B1.
Lõpetamistingimused 60 auditoorset lähiõppe tundi + 64 tundi iseseisvat tööd (ettevalmistus auditoorseteks keeletundideks, ettevalmistus testideks, ettevalmistus proovi eksamiks).
Õpikeskkond ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus õppejõud
Maht 4.5 EAP (kontaktõpe 60 tundi, iseseisevõpe 64)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Aita Taiger
Kursuse hind 420 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Kursuse tasu sisaldab õpikut ja töövihikut, mille maksumus on 35 EUR. Õppematerjali maksumus tuleb tasuda, kui kursusest loobutakse kursuse toimumise ajal.
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Gerdel-Gris Vii, 6409360, gerdel-gris.viil@tlu.ee
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, 6409302, kivihall@tlu.ee
Avatud akadeemia, Kerli Haas, 0, kerli.haas@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 30.01.2020