Praktiline haridustehnoloogia II
Kursuse kood HKC0045/3
Toimumise aeg 11.02.2020 - 15.12.2020
Toimumise koht Lihula mnt 12, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž
Sihtgrupp Tegevõpetajad, haridustöötajad
Eesmärk arendada digipädevust vastavalt digipädevuste arendamise ISTE standardile.
Sisu Moodulid:
1. Joonistusprogrammide abil töönäidise koostamine.
2. Ajaleht,voldik,poster - infograafika disainimine mingil teemal.
3. Testide koostamine erinevates veebikeskkondades.
4. Hindamismudeli konstrueerimine.
5. Ekraanivideo ja videotesti loomine.
6. Arvuti haldamise põhimõtete kirjeldamine koos ekraanivideoga.
7. Õppemängu konstrueerimine tunni rikastamiseks.
8. Liikumismomentide rakendamine õppetegevuses - liigu ja õpi!
9. Fotograafia põhitõed ja õppematerjali jaoks pildistamine.
10. Õppesisuga animatsiooni või koomiksi loomine.
Õpiväljundid - oskab kavandada õppeprotsessi, valides teema rikastamiseks sobiva haridustehnoloogilise töövahendi;
- mõistab digipädevuste arendamise tähtsust ühiskonnas.
Eeldused kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös.
Lõpetamistingimused Õppija esitab iga mooduli järel praktilise töö ja eneserefleksiooni elektroonilises õpimapis. Õppija osaleb teemakohastes aruteludes.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevane ja õppimist toetav õpikeskkond: seminariruumid, e-õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 42 tundi, iseseisevõpe 62)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Airi Aavik
Kursuse hind 320 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 9
Korraldaja Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 31.03.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 11.02.2020    14:00-17:30 Joonistusprogrammide abil töönäidise koostamine Airi Aavik, Haapsalu kolledž  
 10.03.2020    14:00-17:30 Ajaleht,voldik,poster - infograafika disainimine mingil teemal Airi Aavik, Haapsalu kolledž  
 21.04.2020    14:00-17:30 Testide koostamine erinevates veebikeskkondades Airi Aavik, Haapsalu kolledž  
 19.05.2020    14:00-17:30 Hindamismudeli konstrueerimine Airi Aavik, Haapsalu kolledž  
 09.06.2020    14:00-17:30 Ekraanivideo ja videotesti loomine Airi Aavik, Haapsalu kolledž  
 25.08.2020    14:00-17:30 Arvuti haldamise põhimõtete kirjeldamine koos ekraanivideoga Airi Aavik, Haapsalu kolledž  
 22.09.2020    14:00-17:30 Õppemängu konstrueerimine tunni rikastamiseks Airi Aavik, Haapsalu kolledž  
 20.10.2020    14:00-17:30 Liikumismomentide rakendamine õppetegevuses - liigu ja õpi! Airi Aavik, Haapsalu kolledž  
 17.11.2020    14:00-17:30 Fotograafia põhitõed ja õppematerjali jaoks pildistamine Airi Aavik, Haapsalu kolledž  
 15.12.2020    14:00-17:30 Õppesisuga animatsiooni või koomiksi loomine Airi Aavik, Haapsalu kolledž