Tegelus - või taktiilsete raamatute ja asjade valmistamine
Kursuse kood LTC0106/2
Toimumise aeg 27.09.2017 - 25.10.2017
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp käsitööhuvilised, lasteaia õpetajad, õpetajad, huviringijuhid, lapsevanemad, lastega töötavad spetsialistid.
Eesmärk saada ülevaade ja kujundada teadmine tegelus- või taktiilsete raamatute koostamisest ja põhioskus valmistamiseks.
Sisu 1. Tegelus-/taktiilne raamat/mäng/eksponaat laste maailmapildi kujundajana - mis on tegelus-/taktiilne vahend ja kellele see on mõeldud? Taktiilsed raamatud maailmas. Raamatu/mängu valmistamise põhimõtted: idee, autoriõigus, tekstid ning raamatusse lisamise, töö planeerimise ja materjalide valiku, turvalisuse, kujundamise, viimistlemise põhimõtted.
2. Idee/teema valik, tekstide koostamine - arutelu teostusidee leidmiseks, aja planeerimine, tekstide koostamise ja planeerimise põhimõtted, ülesannete määratlemine (loeng + arutelu, individuaalne juhendamine). Kavandite visandamine.
3. Teema, lugu ja tegevusprotsessi kavandamine - ideede ja tekstide arutelu + individuaalne juhendamine. Kavandamisprotsess, materjalikasutuse planeerimine. Kavandite arutelu, materjalide valimine, materjalikulu kalkuleerimine, tehnoloogiate valimine, tehnoloogiliste operatsioonide järjekorra määratlemine. Töö teostamine, tekstide lisamine esemele.
4. Raamatu teostamine - viimistlustööd ja tulemuste esitlemine.
Õpiväljundid On saanud ülevaate tegelus-/taktiilsete raamatute temaatikast; teab ja tunneb ideede algmaterjali kogumise allikaid; oskab loovalt rakendada käsitööalaseid teadmisi ja tehnoloogilisi oskusi taktiilse eseme valmistamiseks; on omandanud tegelusraamatu valmistamise põhioskused.
Eeldused Omab õmblemise algteadmisi ja tuleb toime õmblusmasina kasutamisega.
Lõpetamistingimused Sisaldab loenguid, arutelusid individuaalset juhendamist ja iseseisva töö sessioonina.
Osaleja osaleb aktiivselt projektitöö protsessis, esitab omapoolseid ettepanekuid, ideekavandeid; esitab loovalt ning väga põhjalikult planeeritud, esteetilise ja tehnoloogiliselt korrektselt teostatud taktiilse raamatu/mängu/eksponaadi.

Iseseiseva töö osa:
• Teemakohase teabe/ideede kogumine ja vajaliku informatsiooni koondamine abimaterjalide baasil – tekstide koostamine;
• Kavandite joonistamine (A3/A4 formaadis)– ideede otsimine, talletamine, läbitöötamine, jäädvustamine;
• Eseme teostamiseks materjalide otsimine, valimine, komplekteerimine;
• Kujunduse tehnoloogiline teostus - nt lõigete valmistamine, väljalõikamine, paigutamine; eritehnoloogiad jms;
• Kujundite ja tekstide kinnitamine alusmaterjalile, raamatu tehnoloogiline teostamine ja viimistlustööd, loovtöö esitlemine.
Õpikeskkond Käsitöö õppetöökoda, vajalik spetsiaalselt kohandatud töölauad, vajalikud lisatöövahendid ja õmblusmasinad.
Koolitaja kompetentsus Joonistamise, joonestamise ja tööõpetuse õpetaja, on oma valdkonna tippspetsialist, omab kõrgharidust ja õpetamise kogemust.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 9 tundi, iseseisevõpe 43)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Tiia Artla
Kursuse hind 60 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Osavõtumaks sisaldab vajaminevaid töövahendeid, lõputöö teostamiseks valib osaleja endale ise sobivad materjalid. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolitustõendi.
Minimaalne osalejate arv 6
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Tiina Vänt, 53226359, tiina.vant@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 26.09.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 27.09.2017    17:30-20:30 Tegelus-/taktiilne raamat/mäng/eksponaat laste maailmapildi kujundajana. Mis on tegelus-/taktiilne vahend ja kellele see on mõeldud? Taktiilsed raamatud maailmas. Raamatu/mängu valmistamise põhimõtted: idee, autoriõigus, tekstid ning raamatusse lisamise, töö planeerimise ja materjalide valiku, turvalisuse, kujundamise, viimistlemise põhimõtted    
 11.10.2017    17:30-20:30 Teema, lugu ja tegevusprotsessi kavandamine. Ideede ja tekstide arutelu + individuaalne juhendamine. Kavandamisprotsess, materjalikasutuse planeerimine. Kavandite arutelu, materjalide valimine, materjalikulu kalkuleerimine, tehnoloogiate valimine, tehnoloogiliste operatsioonide järjekorra määratlemine. Töö teostamine, tekstide lisamine esemele.    
 25.10.2017    17:30-20:30 Raamatu teostamine. Viimistlustööd. Tulemuste esitlemine (idee-protsess-tulemus).