Omakogemuse rühm II (VKT) ("Visuaalkunstiteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0033/3
Toimumise aeg 04.11.2017 - 05.01.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp spetsialistid, kes on huvitatud praktilisest kogemusest visuaalkunstiteraapias.
Eesmärk saada võimalus terapeutilis-loominguliseks rühmakogemuseks ja rühmaprotsesside mõistmiseks.
Sisu Töö temaatilise omakogemuse rühmana stuudio põhimõttel (eesmärgid ja tegevused sõltuvad rühma huvidest ja vajadustest), omakogemuse ja rühmaprotsessi analüüs. Erinevate kunstiteraapiate harjutuste rakendus, erinevate modaalsuste integratsioon.

Õpiväljundid - teab visuaalkunstiteraapia harjutuste rakendamisest rühmas;
- oskab jagada oma kogemusi rühmas;
- oskab kuulata ja peegeldada teiste kogemust;
- oskab analüüsida rühmadünaamikat.
Eeldused visuaalkunstiteraapia huvi
Lõpetamistingimused Töötatakse temaatilise omakogemuse rühmana stuudio põhimõttel (eesmärgid ja tegevused sõltuvad rühma huvidest ja vajadustest), analüüsitakse omakogemust ja rühmaprotsessi. Rakendatakse erinevaid kunstiteraapiate harjutusi, integreeritakse erinevaid modaalsusi. Iseseisev töö: kunstiteraapiliste harjutuste ja omakogemuse analüüs, protsessipäeviku pidamine.
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab ka rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Katrin Heinloo on kunstiterapeut, kes töötab õppejõuna visuaalkunstiteraapia suunal. Terapeudina töötab ta PERH Psühhiaatriakliinikus esmaste psühhooside osakonnas erinevate vaimse tervise probleemidega patsientidega. Katrin osaleb psühhoanalüütilise psühhoteraapia väljaõppes. Talle huvipakkuvad teemad kunstiteraapias on: kunstipõhine diagnostiline hindamine psühhiaatrias; psühhoanalüütiline lähenemine kunstiteraapias.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 36)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Katrin Heinloo, MSc
Kursuse hind 84 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.11.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 04.11.2017    10:00-13:15 Omakogemuse rühm II (VKT) K. Heinloo Rä49- 310
 01.12.2017    14:00-17:15 Omakogemuse rühm II (VKT) K. Heinloo Rä49- 310
 02.12.2017    10:00-13:15 Omakogemuse rühm II (VKT) K. Heinloo Rä49- 310
 05.01.2018    14:00-17:15 Omakogemuse rühm II (VKT) K. Heinloo Rä49- 310