Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad ("Tantsu- ja liikumisteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0063/2
Toimumise aeg 10.11.2017 - 03.03.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp spetsialistid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumise terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes
Eesmärk kujundada teadmised tantsu- ja liikumisteraapia teoreetilistest lähtealustest.
Sisu Tantsu- liikumisteraapia ajalooline kujunemine.Taustateooriad, teoreetilised lähenemised ja tänapäevased trendid tantsu-ja liikumisteraapias. Terapeutilise sekkumise tasandid tantsu- ja liikumisteraapias. Tantsu- ja liikumisteraapia, teised teraapiad ning lähedased valdkonnad.
Õpiväljundid - teab tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, põhialustest;
- omab ülevaadet teoreetilistest lähenemistest tantsu- ja liikumisteraapias;
- määratleb tantsu- ja liikumisteraapiat teiste teraapiate ja lähedaste valdkondade kontekstis.
Eeldused huvi tantsu- ja liikumise terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes
Lõpetamistingimused Iseseisev töö: erialase kirjanduse läbitöötamine ja reflekteerimine õppegrupis, essee kirjutamine.


Õpikeskkond 20 kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning kus on DATA ja pabertahvel õppetöö läbiviimiseks
Koolitaja kompetentsus Terje Kaldur on Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lektor (omab magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsiooni psühholoogias ning terviseteaduste magistrikraadi kunstiteraapiates). On läbinud pereteraapia ja kognitiiv-käitumisteraapia algkoolitused. Loovterapeudina praktiseerib hetkel rehabilitatsioonikeskuses ning on kaheksa aastat töötanud koolipsühholoogina. On Eesti Loovteraapiate Ühingu arendusjuht.

Mari Mägi on loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut, Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lepinguline õppejõud, somaatilise liikumise õpetaja, Body Mind Centering® praktiseerija ja õpetaja ning vabakutseline tantsukunstnik. Oma tantsu - ja liikumisterapeudi töös tähtsustab ta lahenduskeskset lähenemist ja kehateadlikkust.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 58)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Terje Kaldur; MSc, Mari Mägi; MSc
Kursuse hind 126 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 6391752, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 08.11.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 10.11.2017    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad M.Mägi/ T. Kaldur Rä- 317
 11.11.2017    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad M.Mägi/ T. Kaldur Rä- 317
 08.12.2017    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad M.Mägi/ T. Kaldur Rä- 317
 09.12.2017    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad M.Mägi/ T. Kaldur Rä- 317