YKC0011/4 - Inimene kui bränd

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

02.03.2017

Registreerimise tähtaeg

01.03.2017

Toimumise koht

Tallinn, Uus-Sadama 5, Mare hoone ruum M-225
https://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak

Maht

3 akadeemilist tundi (kontaktõpe 3 tundi)

Sihtgrupp

huvilised, üliõpilased, õpilased

Eesmärk

teada saada turunduse rollist inimbrändi kujunemisel, osata analüüsida iseennast, leida üles oma tugevused ja osata neid rakendada oma isiksuse arendamisel ja oma oskuste ning teadmiste edukamal “müümisel”.

Sisu

Mis on inimese kui brändi tunnused?
Kuidas ennast analüüsida, kes ma olen täna?
Mida peaksin endas muutma, millele tähelepanu pöörama ehitamaks üles oma isiklikku brändi?
Kuidas muuta end väljapaistvamaks isiksusest, kuidas erineda ja silma paista?
Kuidas end paremini müüa?

Õpiväljundid

Teab ja tunneb turunduse põhialuseid, oskab analüüsida enda isiksuseomadusi, mõistab inimbrändi olemust ja tunnuseid.

Eeldused

puuduvad

õpikeskkond

Tallinna Ülikooli linnak.

koolitaja kompetentsus

Kristo Krumm on töötanud 10 aastat õppejõu ja koolitajana, koolitanud enam kui 5 aasta jooksul ligi 500 alustavat ettevõtjat. Kristol on MBA kraad ärijuhtimises, ärijuhtimise diplomid Audentese Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse erialalt, hetkel omandab MA kraadi Tallinna Ülikoolist ja PhD kraadi Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas.

Lõpetamistingimused

aktiivne kuulamine

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Kristo Krumm, MA

Kursuse hind

24 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
02.03.2017 18:00-20:15 M-225