Ülevaade inimese anatoomiast ja füsioloogiast
Kursuse kood LTC0240/1
Toimumise aeg 14.02.2020 - 07.03.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Eri spordialade treenerid, instruktorid või liikumisõpetajad ning kehalise kasvatuse õpetajad.
Eesmärk Saada baasteadmised inimese keha ehitusest ehk anatoomiast ja talitlusest ehk füsioloogiast; kujundada arusaam inimkeha organite ja organsüsteemide koostööst.
Sisu Osaledes anatoomia ja füsioloogia kursusel omandad teadmised inimese organismist, mida kõik inimese tervisega kokku puutuvad spetsialistid peaks teadma. Õpid tundma inimese organismi, ehitust ja selle funktsioneerimist.
1. päev – 6,5 tundi
Sissejuhatus: ülevaade organismist kui tervikust; üldmõisted.
Raku ehitus ja talitlus. Erinevat tüüpi koed, nende ülesanded.
Luude ja liigeste ehitus ning tüübid.
Lülisamba ehitus ja koostis, lülide vahelised liigesed, nende liikuvus.
Rindkere luud ja liigesed, nende liikuvus.
Õlavöötme luud, liigesed ja nende liikuvus.
Käe luud, liigesed ja nende liikuvus.
Vaagnavöötme luud, liigesed ja nende liikuvus; Jala luud, liigesed ja nende liikuvus.
Kolju luud ja nende vahelised ühendused.
Lihaste ehitus, erinevad tüübid ja lihaskoe füsioloogia.
Kokkuvõte ja kordamine, õpitu kontroll

2. päev – 6,5 tundi
Kere lihased ja kaela lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon.
Õlavöötme ja õlavarre lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon.
Käe lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon.
Vaagnavöötme lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon.
Jala lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon.
Miimilised lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon.
Närvisüsteemi (NS) üldiseloomustus. NS füsioloogia.
Seljaaju ehitus, segmentide innervatsiooni piirkonnad. Refleksikaar.
Kraniaal- ja perifeersed närvid ning nende funktsioon.
Kokkuvõte ja kordamine, õpitu kontroll

3. päev – 6,5 tundi
Peaaju koostis ja selle erinevad osad, nende funktsioon ning omavaheline koostöö.
Vegetatiivne närvisüsteem ja selle mõju organismi erinevatele funktsioonidele.
Meeleelundite koostis, ehitus ja talitlus.
Lihasmeel. Nahk – ehitus ja funktsioonid. Puutemeel ja temperatuurimeel.
Nägemismeel – ehitus ja funktsioon.
Kuulmismeel ja tasakaalumeel – ehitus ja talitlus;
Haistmismeel ja maitsmismeel – ehitus ja talitlus.
Südame ehitus ja talitlus. Südametegevuse regulatsioon.
Veresoonkonna ja lümfisüsteemi koostis, ehitus ja talitlus.
Vere ja lümfi funktsioonid.
Hingamissüsteemi koostis, ehitus ja talitlus.
Gaasivahetus kopsudes, hingamise regulatsioon.
Kokkuvõte ja kordamine, õpitu kontroll

4. päev – 6,5 tundi
Seedeelundkonna koostis, ehitus ja talitlus.
Aine- ja energiavahetus, termoregulatsioon ja soojustasakaal.
Kuse-suguelundkonna üldiseloomustus.
Kuseelundkonna koostis, ehitus ja talitlus.
Suguelundkonna koostis, ehitus ja talitlus.
Sisesekretsiooni näärmete ehitus ja talitlus.
Organismi kui terviku toimimine.
Kokkuvõte ja kordamine, õpitu kontroll
Õpiväljundid - tunneb inimkeha ehituse ja talitluse põhiprintsiipe;
- mõistab liikumiselundkonna ehituse eripärast tulenevaid liikumisvõimalusi;
- tunneb siseelundite ehitust ja talitlust;
- teab inimkeha regulatiivsete süsteemide ja meeleelundite ehituse ja talitluse põhimõtteid;
- mõistab inimorganismi kui terviku talitlust.
Eeldused Erialane töö inimestega. Teemast huvitatud praktikud.
Lõpetamistingimused Kursuse läbimiseks tuleb osaleda vähemalt 75% tundidest ja läbima kõik praktikumid ning esitama kodutööd. Praktikumid – Liigeste liikuvuse hindamine ja kahe kehapoole omavaheline võrdlus.; naha tundlikkuse hindamine; pulsi mõõtmine; hingamistüübi määramine; hingamissageduse mõõtmine.
Õpikeskkond Teoreetiline ja praktiline näitlik õpe viiakse läbi 30-kohalises loenguruumis.
Koolitaja kompetentsus Omab erialast kõrgharidust, teoreetilist ja praktilist ettevalmistust teemavaldkonna praktikuna.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 26 tundi, iseseisevõpe 26)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Saima Kuu, PhD, on terviseteaduste lektor. Omab doktorikraadi liikumis- ja sporditeadustes. Peale ülikooli lõpetamist asus ta tööle füsioterapeudina ning juhtis Eesti Massööride Liitu. Inimese anatoomiat ja füsioloogiat on ta õpetanud aastast 2002, alguses Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis ning alates 2013. aastast Tallinna Ülikoolis.
Kursuse hind 285 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kerget lõunat koolituspäeval,TLÜ tunnistust 2 EAP mahus eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.
Minimaalne osalejate arv 9
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.02.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 14.02.2020    10:15-15:45 Sissejuhatus: ülevaade organismist kui tervikust; üldmõisted. Raku ehitus ja talitlus. Erinevat tüüpi koed, nende ülesanded. Luude ja liigeste ehitus ning tüübid. Lülisamba ehitus ja koostis, lülide vahelised liigesed, nende liikuvus. Rindkere luud ja liigesed, nende liikuvus. Õlavöötme luud, liigesed ja nende liikuvus. Käe luud, liigesed ja nende liikuvus. Vaagnavöötme luud, liigesed ja nende liikuvus; Jala luud, liigesed ja nende liikuvus. Kolju luud ja nende vahelised ühendused. Lihaste ehitus, erinevad tüübid ja lihaskoe füsioloogia. Kokkuvõte ja kordamine, õpitu kontroll Saima Kuu 301
 15.02.2020    10:00-15:30 Kere lihased ja kaela lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon. Õlavöötme ja õlavarre lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon. Käe lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon. Vaagnavöötme lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon. Jala lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon. Miimilised lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon. Närvisüsteemi (NS) üldiseloomustus. NS füsioloogia. Seljaaju ehitus, segmentide innervatsiooni piirkonnad. Refleksikaar. Kraniaal- ja perifeersed närvid ning nende funktsioon. Kokkuvõte ja kordamine, õpitu kontroll Saima Kuu 301
 06.03.2020    10:15-15:45 Peaaju koostis ja selle erinevad osad, nende funktsioon ning omavaheline koostöö. Vegetatiivne närvisüsteem ja selle mõju organismi erinevatele funktsioonidele. Meeleelundite koostis, ehitus ja talitlus. Lihasmeel. Nahk – ehitus ja funktsioonid. Puutemeel ja temperatuurimeel. Nägemismeel – ehitus ja funktsioon. Kuulmismeel ja tasakaalumeel – ehitus ja talitlus; Haistmismeel ja maitsmismeel – ehitus ja talitlus. Südame ehitus ja talitlus. Südametegevuse regulatsioon. Veresoonkonna ja lümfisüsteemi koostis, ehitus ja talitlus. Vere ja lümfi funktsioonid. Hingamissüsteemi koostis, ehitus ja talitlus. Gaasivahetus kopsudes, hingamise regulatsioon. Kokkuvõte ja kordamine, õpitu kontroll Saima Kuu 301
 07.03.2020    10:00-15:30 Seedeelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Aine- ja energiavahetus, termoregulatsioon ja soojustasakaal. Kuse-suguelundkonna üldiseloomustus. Kuseelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Suguelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Sisesekretsiooni näärmete ehitus ja talitlus. Kokkuvõte ja kordamine, õpitu kontroll Saima Kuu 301