LTC0240/1 - Ülevaade inimese anatoomiast ja füsioloogiast

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

14.02.2020 - 07.03.2020

Registreerimise tähtaeg

10.02.2020

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 26 tundi, iseseisevõpe 26 tundi)

Sihtgrupp

Eri spordialade treenerid treenerid ning teised tervisevaldkonnas töötavad
spetsialistid, liikumisõpetajad, kehalise kasvatuse õpetajad, tervishoiutöötajad, tervisehuvilised.

Eesmärk

Saada baasteadmised inimese keha ehitusest ehk anatoomiast ja talitlusest ehk füsioloogiast; kujundada arusaam inimkeha organite ja organsüsteemide koostööst.

Sisu

Sissejuhatus: ülevaade organismist kui tervikust; üldmõisted. Raku ehitus ja talitlus. Erinevat tüüpi koed, nende ülesanded. Luude ja liigeste ehitus. Lülisamba ehitus ja koostis, lülide vahelised liigesed, nende liikuvus. Rindkere luud ja liigesed, nende liikuvus. Õlavöötme luud, liigesed ja nende liikuvus. Käe luud, liigesed ja nende liikuvus. Vaagnavöötme luud, liigesed ja nende liikuvus; Jala luud, liigesed ja nende liikuvus. Kolju luud ja nende vahelised ühendused. Lihaste ehitus ja lihaskoe füsioloogia. Kere ja kaela lihased funktsionaalsete gruppidena. Õlavöötme lihased funktsionaalsete gruppidena. Käe lihased fünktsionaalsete gruppidena. Vaagnavöötme lihased ja nende funktsioon. Jala lihased funktionaalsete gruppidena. Mälumis- ja miimilised lihased ning nende funktsioon. Närvisüsteemi (NS) üldiseloomustus. NS füsioloogia. Seljaaju ehitus, segmentide innervatsiooni piirkonnad. Refleksikaar. Kraniaal- ja perifeersed närvid ning nende funktsioon. Peaaju koostis ja selle erinevad osad, nende funktsioon ning omavaheline koostöö. Vegetatiivne närvisüsteem ja selle mõju organismi erinevatele funktsioonidele. Meeleelundite koostis, ehitus ja talitlus. Lihasmeel. Nahk – ehitus ja funktsioonid. Puutemeel ja temperatuurimeel. Nägemismeel – ehitus ja funktsioon. Kuulmismeel ja tasakaalumeel – ehitus ja talitlus. Haistmismeel ja maitsmismeel – ehitus ja talitlus. Südame ehitus ja talitlus. Veresoonkonna ja lümfisüsteemi koostis, ehitus ja talitlus. Vere ja lümfi funktsioonid. Hingamissüsteemi koostis, ehitus ja talitlus.
Hingamismahud ja -sagedused. Seedeelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Kuse-suguelundkonna üldiseloomustus. Kuseelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Suguelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Sisesekretsiooni näärmete ehitus ja talitlus. Organismi kui terviku toimimine.

Õpiväljundid

tunneb inimkeha ehituse ja talitluse põhiprintsiipe; mõistab liikumiselundkonna ehituse eripärast tulenevaid liikumisvõimalusi; tunneb siseelundite ehitust ja talitlust; teab inimkeha regulatiivsete süsteemide ja meeleelundite ehituse ja talitluse põhimõtteid; mõistab inimorganismi kui terviku talitlust.

Eeldused

Erialane töö inimestega. Teemast huvitatud praktikud.

õpikeskkond

Teoreetiline ja praktiline näitlik õpe viiakse läbi 54-kohalises loenguruumis.

koolitaja kompetentsus

Omab erialast kõrgharidust, teoreetilist ja praktilist ettevalmistust teemavaldkonna praktikuna.

Lõpetamistingimused

Kursuse läbimiseks tuleb osaleda kõikides tundides ning esitada kodutööd.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Saima Kuu, PhD, on terviseteaduste lektor. Omab doktorikraadi liikumis- ja sporditeadustes. Peale ülikooli lõpetamist asus ta tööle füsioterapeudina ning juhtis Eesti Massööride Liitu. Inimese anatoomiat ja füsioloogiat on ta õpetanud aastast 2002, alguses Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis ning alates 2013. aastast Tallinna Ülikoolis.

Kursuse hind

285 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kerget lõunat koolituspäeval,TLÜ tunnistust 2 EAP mahus eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

9

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
14.02.2020 10:15-15:45 Sissejuhatus: ülevaade organismist kui tervikust; üldmõisted. Raku ehitus ja talitlus. Erinevat tüüpi koed, nende ülesanded. Luude ja liigeste ehitus ning tüübid. Lülisamba ehitus ja koostis, lülide vahelised liigesed, nende liikuvus. Rindkere luud ja liigesed, nende liikuvus. Õlavöötme luud, liigesed ja nende liikuvus. Käe luud, liigesed ja nende liikuvus. Vaagnavöötme luud, liigesed ja nende liikuvus; Jala luud, liigesed ja nende liikuvus. Kolju luud ja nende vahelised ühendused. Lihaste ehitus, erinevad tüübid ja lihaskoe füsioloogia. Kokkuvõte ja kordamine, õpitu kontroll Saima Kuu 301
15.02.2020 10:00-15:30 Kere lihased ja kaela lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon. Õlavöötme ja õlavarre lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon. Käe lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon. Vaagnavöötme lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon. Jala lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon. Miimilised lihased, nende kinnituskohad ja funktsioon. Närvisüsteemi (NS) üldiseloomustus. NS füsioloogia. Seljaaju ehitus, segmentide innervatsiooni piirkonnad. Refleksikaar. Kraniaal- ja perifeersed närvid ning nende funktsioon. Kokkuvõte ja kordamine, õpitu kontroll Saima Kuu 301
06.03.2020 10:15-15:45 Peaaju koostis ja selle erinevad osad, nende funktsioon ning omavaheline koostöö. Vegetatiivne närvisüsteem ja selle mõju organismi erinevatele funktsioonidele. Meeleelundite koostis, ehitus ja talitlus. Lihasmeel. Nahk – ehitus ja funktsioonid. Puutemeel ja temperatuurimeel. Nägemismeel – ehitus ja funktsioon. Kuulmismeel ja tasakaalumeel – ehitus ja talitlus; Haistmismeel ja maitsmismeel – ehitus ja talitlus. Südame ehitus ja talitlus. Südametegevuse regulatsioon. Veresoonkonna ja lümfisüsteemi koostis, ehitus ja talitlus. Vere ja lümfi funktsioonid. Hingamissüsteemi koostis, ehitus ja talitlus. Gaasivahetus kopsudes, hingamise regulatsioon. Kokkuvõte ja kordamine, õpitu kontroll Saima Kuu 301
07.03.2020 10:00-15:30 Seedeelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Aine- ja energiavahetus, termoregulatsioon ja soojustasakaal. Kuse-suguelundkonna üldiseloomustus. Kuseelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Suguelundkonna koostis, ehitus ja talitlus. Sisesekretsiooni näärmete ehitus ja talitlus. Kokkuvõte ja kordamine, õpitu kontroll Saima Kuu 301