YKC0087/1 - Kohaliku omavalitsuse juhtimine ja teenuste osutamise korraldamine ("Kohalik valitsemine " koolituse moodul)

Toimumise aeg

28.10.2022 - 30.11.2022

Toimumise koht

Kindlus Kool, Rae vald

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 21 tundi, iseseisevõpe 57 tundi)

Sihtgrupp

kohalike omavalitsuste volikogu liikmed (volikogu juht, komisjonide esimehed, liikmed), vallavanemad ja linnapead, valitsuse liikmed ) ametnikud ja töötajad, allasutuste juhid ja spetsialistid

Eesmärk

analüüsida kohalike institutsioonide põhirollide jaotust ja omavahelist koostoimet kohaliku omavalitsuste toimimisel; mõtestada kohaliku omavalitsuste tegevuste tulemusahelat teenuste osutamise juhtimise ja korraldamise vaates; disainida kohalike omavalitsuste teenuste osutamise funktsionaalset ja territoriaalset korraldusmudelit, arvestades omavalitsuse ja selle kogukondade eripära.

Sisu

Kohaliku omavalitsuse volikogu ja valitsuse (nii poliitiliste kui ka administratiivsete rollide) suhtemudelid ja organite sisemise toimimise mehhanismid. Kohaliku omavalitsuse juhtimise teenuste funktsionaalse ja territoriaalse korraldamise mudelid. Avaliku, era ja kolmanda sektori eripärad ja võimalused kohaliku omavalitsuse põhiülesannete täitmisel ning avalike teenuste delegeerimise võimalused.

Õpiväljundid

tunneb kohalike institutsioonide põhirollide jaotust ja omavahelist koostoimet kohaliku omavalitsuste toimimisel ja kavandab lahendusi nendega seotud probleemide ilmnemisel; mõtestab kohaliku omavalitsuste tegevuste tulemusahelat teenuste osutamise juhtimise ja korraldamise vaates; teab, mida arvestada teenuste osutamise funktsionaalse ja territoriaalse korralduse kujundamisel.

Eeldused

Vähemalt bakalaureus või rakenduskõrgharidus

õpikeskkond

Õpitugi on Moodle õpikeskkonnas, kontaktõpe toimub klassiruumis, kus on olemas tehniline valmisolek koolituse läbiviimiseks.

koolitaja kompetentsus

Koolitajateks on Eesti kohaliku omavalitsuse tunnustatud spetsialistid magistrikraadi tasemel

Lõpetamistingimused

Kontaktõpe toimub lähiõppena. Puudumine õppetööst kooskõlastatult mooduli koolitaja/õppejõuga, kuid mitte rohkem kui 2 akadeemilist tundi iga mooduli õppepäevadest. Kohustus esitada koolitaja/õppejõu poolt nõutud kodutööd. Iseseisev töö: 1. Mini-analüüside koostamine ja selleks vajaliku kirjandusega tutvumine.
2. Rühmatöödeks ja seminariaruteludeks ettevalmistamine: loengumaterjalide ja kirjandusega tutvumine

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Mikk Lõhmus, Kersten Kattai, Georg Sootla, Marika Saar

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Kalle Sepp, 6409382, kalle.sepp@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
28.10.2022 10:00-16:30 Kohaliku omavalitsuse juhtimine ja teenuste osutamise korraldamine Mikk Lõhmus, Kersten Kattai Kindluse Kool
11.11.2022 10:00-16:15 Kohaliku omavalitsuse juhtimine ja teenuste osutamise korraldamine Mikk Lõhmus, Marika Saar Kindluse Kool
25.11.2022 10:00-16:15 Kohaliku omavalitsuse juhtimine ja teenuste osutamise korraldamine Georg Sootla Kindluse Kool