Muusikateraapia alused
Kursuse kood LTC0077/1
Toimumise aeg 25.08.2016 - 22.04.2017
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid muusikateraapia magistriõppes.
Eesmärk kujundada teadmised muusikateraapia rakendamise eesmärkidest, põhimõtetest, protsessist, taustateooriatest, kaasaegsetest arengutest ja rakendustest erinevate sihtrühmadega ning saadud omakogemuste baasil õppida kasutama muusikateraapia meetodeid ja tehnikaid, ette valmistada sisseastumiseks kunstiteraapiate magistriõppe muusikateraapia suunale.
Sisu Muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, protsessid, taustateooriad, kaasaegseed arengud ja rakendused erinevate sihtrühmadega. Muusikateraapia meetodid ja tehnikad.
Õpiväljundid -teab muusikateraapia kujunemise ajalugu, taustateooriaid, põhimõtteid ja eetilisi nõudeid;
- oskab kasutada muusikapõhiseid meetodeid ja tehnikaid tervisedenduslikel eesmärkidel;
- omab muusika teraapilise rakendamise kogemust
Eeldused Bakalaureusekraad ning eelnev inimestega töö kogemus ja muusikalised baasteadmised ja -oskused.
Lõpetamistingimused Koolitus sisaldab teemakohaseid loenguid, seminare, rühmatöid ja superviseeritud praktika sooritamist. Tähtsustatakse interaktiivset õpet, õppematerjalide läbitöötamist ja iseseisvat kogemuslikku õppimist.
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab ka rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Eve Lukk PhD, on muusikaterapeut ja terapeutilise hääletöö meetodite arendaja, koolitaja ja lektor, kaitsnud doktorikraadi muusikateadustes muusikateraapia suunal Hamburgi Muusika ja Teatri Ülikoolis (Hochschule für Musik und Theater Hamburg). Muusikaterapeudina töötab ajutrauma järgsete klientidega, psüühikahäirete ja vaimupuudega noortega rehabilitatsioonis ning terapeutilise hääletöö enesearengurühmadega.
Maht 24 EAP (kontaktõpe 156 tundi, iseseisevõpe 468)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Prof. Eha Rüütel; Eve Lukk, PhD; Kaia Laurik, MSc; Kaili Inno, MSc; Maarja Metstak, MSc; Jüri Kriisemann, MSc
Kursuse hind 840 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Võimalik maksta kolmes osas (august, november, veebruar). Esimese osamakse arve saadetakse e-postiga nädal enne kursuse toimumist.
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 6391752, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 24.08.2016
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 25.08.2016    14:00-17:15 Kunstid teraapias E. Rüütel Rä49-406
 26.08.2016    10:00-17:15 Kunstid teraapias E. Rüütel Rä49-406
 27.08.2016    10:00-17:15 Kunstid teraapias E. Rüütel Rä49-406
 29.09.2016    10:00-13:15 Kunstid teraapias E. Rüütel Rä49-317
 29.09.2016    14:00-17:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm I K.Laurik Rä49-414
 30.09.2016    10:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad E. Lukk Rä49-414
 01.10.2016    10:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad E.Lukk Rä49- 414
 28.10.2016    10:00-13:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad E.Lukk Rä49- 414
 28.10.2016    14:00-17:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm I K.Laurik Rä49-414
 29.10.2016    10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm I K.Laurik Rä49-414
 25.11.2016    14:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad K.Laurik Rä49- 414
 26.11.2016    10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad K.Laurik Rä49-414
 09.12.2016    10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad E.Lukk Rä49-414
 10.12.2016    10:00-13:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm II J.Kriismeann Rä49-414
 10.12.2016    14:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad E.Lukk Rä49-414
 13.01.2017    10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad E.Lukk Rä49-414
 14.01.2017    10:00-13:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad E.Lukk Rä49-414
 14.01.2017    14:00-17:15 Praktika muusikateraapias E.Lukk Rä49-414
 17.02.2017    10:00-17:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine E.Lukk Rä49-414
 18.02.2017    10:00-13:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm II J.Kriisemann Rä49-414
 18.02.2017    14:00-17:15 Praktika muusikateraapias E.Lukk Rä49-414
 17.03.2017    10:00-13:15 Praktika muusikateraapias E.Lukk Rä49-414
 17.03.2017    14:00-17:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine K.Inno, M.Metstak Rä49-414
 18.03.2017    10:00-13:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm II J.Kriisemann Rä49-414
 18.03.2017    14:00-17:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine E.Lukk Rä49-414
 20.04.2017    14:00-17:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm II J.Kriisemann Rä49- 414
 21.04.2017    10:00-17:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine E. Lukk Rä49- 414
 22.04.2017    10:00-17:15 Praktika muusikateraapias E.Lukk Rä49- 414
 
MOODULID
Kunstid teraapias
Muusikateraapia omakogemuse rühm I
Muusikateraapia ajalugu ja teooriad
Muusikateraapia meetodid ja tehnikad
Muusikateraapia omakogemuse rühm II
Muusikateraapia praktikum
Muusikateraapia protsess ja hindamine