AVC0017/7 - Hispaania keel A1.1

Kursus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti (27.09.-15.12.2021) kell 18.00-19.30 Tallinna Ülikoolis, ruum S-327.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

27.09.2021 - 15.12.2021

Registreerimise tähtaeg

22.09.2021

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 29, S-327

Maht

104 akadeemilist tundi (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54 tundi)

Kokkuvõttev lühikirjeldus

Kursus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti (27.09.-15.12.2021) kell 18.00-19.30 Tallinna Ülikoolis, ruum S-327.

Sihtgrupp

Kooliõpilased, üliõpilased ja täiskasvanud õppijad.

Eesmärk

Keeleoskuse tõstmine vastavalt A1 taseme nõuetele.

Sisu

Teemad: Hispaania keele tähestik. Enese ja teiste tutvustamine. Tervitamine ja jumalaga jätmine. Numbrid ja aeg. Minu pere ja sõbrad. Harjumused ja hobid. Minu kodu. Hispaania köök. Orienteerumine linnas. Kokkusaamised. Poodlemine. Arsti juures. Puhkuseplaanid.

Õpiväljundid

Saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt; oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning aitab; oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata; oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkuse-tervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust).

Eeldused

huvi hispaania keele vastu

õpikeskkond

Tänapäevane õpikeskkond ja õppevahendid.

koolitaja kompetentsus

Tööstaaž koolis ja ülikoolis 10 aastat.

Lõpetamistingimused

50 auditoorset lähiõppe tundi + 54 tundi iseseisvat tööd (ettevalmistus keeletundideks ja testideks).

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Adrian Vallecillo Graziatti

Kursuse hind

400 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Väikerühm. Kursuse tasu sisaldab õppematerjale.

Korraldaja

Avatud akadeemia, Kerli Haas, 6409360, kerli.haas@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

4