Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II ("Visuaalkunstiteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0038/3
Toimumise aeg 07.04.2018 - 04.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Teraapia, nõustamise, tervise, kunstide, psühholoogia, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal töötavad bakalaureusekraadiga inimesed, kes on huvitatud visuaalkunstipõhiste tegevuste rakendamisest tervise edendamisel.
Eesmärk saada teoreetiline ülevaade ja praktiline omakogemus visuaalkunstiteraapia meetoditest, vahenditest ja tehnikatest ning luua eeldused nende kasutamiseks erinevate sihtgruppidega teraapilisel eesmärgil.
Sisu Tutvumine erinevate visuaalkunstiteraapia meetodite, tehnikate ja materjalidega ning nende võimalustega kunstiteraapilises tegevuses erinevate sihtgruppidega.
Õpiväljundid teab visuaalkunstiteraapias rakendatavatest meetoditest, tehnikatest ja materjalidest;
oskab rakendada eesmärgistatult lihtsaid visuaalkunstiteraapiale tuginevaid loomingulisi tegevusi tervisedenduslikel eesmärkidel.
Eeldused Teraapia, nõustamise, tervise, kunstide, psühholoogia, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal töötavad bakalaureusekraadiga inimesed, kes on huvitatud visuaalkunstipõhiste tegevuste rakendamisest tervise edendamisel.
Lõpetamistingimused Iseseisva tööna: iseseisev tutvumine materjalidega; tehnikate harjutamine väikerühmas; kohustusliku kirjanduse läbitöötamine; õpimapi koostamine.
Õpikeskkond 20 kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning kus on DATA ja pabertahvel õppetöö läbiviimiseks
Koolitaja kompetentsus Ene Kivi on visuaalkunsti suunal tegutsev loovterapeut. Tema peamine sihtrühm on erivajadusega täiskasvanud ja lapsed. Terapeudina rakendab ekspressiivset lähenemist ja kasutab indiviidi heaolu hoidmiseks erinevaid kunstitehnikaid lähtuvalt arengulisest spetsiifikast.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 58)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Ene Kivi, MSc.
Kursuse hind 126 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 05.04.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 07.04.2018    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II E. Kivi Rä49- 310
 03.05.2018    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II E. Kivi Rä49- 310
 04.05.2018    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II E. Kivi Rä49- 310
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp