HRC0604/1 - Noortegrupi juhendamise praktika ("Huviringi juhendaja" koolituse moodul)

Mikrokraadi saamise tingimus: mikrokraadi moodulite läbimine.
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

26.08.2024 - 26.01.2025

Registreerimise tähtaeg

23.08.2023

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 86 tundi, iseseisevõpe 70 tundi)

Sihtgrupp

Noortevaldkonna töötajad, pedagoogid, huviringide juhendajad, huvikoolide õpetajad, noorsootöötajad.

Eesmärk

saada esmane noortegrupi juhendamise kogemus ning süvendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi.

Sisu

Praktika käigus juhendab üliõpilane noortegruppi, sh planeerides, viies läbi, tagasisidestades ja analüüsides tegevusi.

Õpiväljundid

teab ja mõistab juhendaja rolli grupiprotsessis; kasutab omandatud teadmisi praktilises töös noortega; analüüsib enda tegevust juhendajana; aitab noorel mõtestada kogetut ja saavutatut; annab konstruktiivset tagasisidet ja avaldab tunnustust seatud eesmärkidest lähtudes; tunneb peamisi grupiprotsesse, oskab juhendada noortegruppi, töötada meeskonnas; loob noortele tingimused usalduslike suhete tekkeks ja arendamiseks; jälgib ja toetab suhete kujunemist, arvestades nii grupiprotsesse kui ka noore individuaalset arengut; oskab luua, käivitada ja juhendada noorte gruppi.

Eeldused

Baasteadmised noorsootööst, õppimisest ja mitteformaalõppe läbiviimisest.

koolitaja kompetentsus

Koolitajal on kogemused noortevaldkonna koolituste läbiviimisel ja noorsootöö õppekava ainete läbiviimisel ülikoolis. Koolitaja on pädev mitteformaalõppe kavandamises, läbiviimises ja hindamises.

Lõpetamistingimused

78 akadeemilist tundi ehk 58,5 tundi praktilist tööd huviringi juhendamisel, juhenditele vastavalt praktikakoha ja lähijuhendaja leidmine, ettevalmistamine ja koostöö, praktikaaruannete koostamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Lianne Teder

Kursuse hind

980 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

3