TKC0028/1 - Uurimistöö juhendamine põhikoolis

Toimumise aeg

17.04.2014 - 31.08.2014

Toimumise koht

Tallinn

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 42 tundi, iseseisevõpe 36 tundi)

Sihtgrupp

põhikooli õpetajad

Eesmärk

- valmisoleku ja kompetentsuse lisandumine uurimistöö läbiviimiseks ja juhendamiseks põhikoolis lähtuvalt riiklikust õppekavast.

Sisu

Uurimistöö korraldamine põhikoolis lähtuvalt riiklikust õppekavast. Õpilaste juhendamise võimalused ja põhimõtted.
Uurimismeetodid reaal- ja humanitaarainetes. Andmekogumise, -analüüsi ja tulemuste esitamise võimalused.
Infootsing ja info süstematiseeritud kogumine ja kasutamine. Loovtöö võimalused põhikoolis.
Eetika põhimõtted, viitamine, plagiaat.
Uurimistöö hindamise ja esitlemise võimalused.

Õpiväljundid

- tunneb erinevaid uurimismeetodeid;
- oskab põhikooli astmes olevaid õpilasi nõustada sobiva uurimismeetodi valikul, läbiviimise protsessis ja uuringu tulemuste esitamisviisi valikul.

Lõpetamistingimused

osalemine auditoorses töös, iseseisvate tööde esitamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

PhD Mart Laanpere, PhD Kai Pata, Terje Tuisk, MA Anne Roos, Liia Jung

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.

Korraldaja

Täiendõppekeskus, Monica Sakk, 6011074, monica.sakk@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
17.04.2014 - I sessiooni 1.õppepäev
18.04.2014 - I sessiooni 2.õppepäev
12.06.2014 - II sessiooni 1.õppeäev
13.06.2014 - II sessiooni 2.õppepäev
27.08.2014 - III sessiooni 1.õppeäev
28.08.2014 - III sessiooni 2.õppepäev