Uurimistöö juhendamine põhikoolis
Kursuse kood TKC0028/1
Toimumise aeg 17.04.2014 - 31.08.2014
Toimumise koht Tallinn
Sihtgrupp põhikooli õpetajad
Eesmärk - valmisoleku ja kompetentsuse lisandumine uurimistöö läbiviimiseks ja juhendamiseks põhikoolis lähtuvalt riiklikust õppekavast.
Sisu Uurimistöö korraldamine põhikoolis lähtuvalt riiklikust õppekavast. Õpilaste juhendamise võimalused ja põhimõtted.
Uurimismeetodid reaal- ja humanitaarainetes. Andmekogumise, -analüüsi ja tulemuste esitamise võimalused.
Infootsing ja info süstematiseeritud kogumine ja kasutamine. Loovtöö võimalused põhikoolis.
Eetika põhimõtted, viitamine, plagiaat.
Uurimistöö hindamise ja esitlemise võimalused.
Õpiväljundid - tunneb erinevaid uurimismeetodeid;
- oskab põhikooli astmes olevaid õpilasi nõustada sobiva uurimismeetodi valikul, läbiviimise protsessis ja uuringu tulemuste esitamisviisi valikul.
Lõpetamistingimused osalemine auditoorses töös, iseseisvate tööde esitamine.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 42 tundi, iseseisevõpe 36)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad PhD Mart Laanpere, PhD Kai Pata, Terje Tuisk, MA Anne Roos, Liia Jung
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.
Korraldaja Täiendõppekeskus, Monica Sakk, 6011074, monica.sakk@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.04.2014    - I sessiooni 1.õppepäev    
 18.04.2014    - I sessiooni 2.õppepäev    
 12.06.2014    - II sessiooni 1.õppeäev    
 13.06.2014    - II sessiooni 2.õppepäev    
 27.08.2014    - III sessiooni 1.õppeäev    
 28.08.2014    - III sessiooni 2.õppepäev