IELTS-eksami ettevalmistus
Kursuse kood AVC0004/9
Toimumise aeg 11.02.2019 - 13.03.2019
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 29, S-327
Sihtgrupp gümnaasiumiõpilased ja üliõpilased
Eesmärk valmistuda IELTS-eksami sooritamiseks
Sisu IELTS-eksami formaadi tundmaõppimine. Eksami kuulamisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami lugemisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami kirjutamisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami kõnelemisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami tõhusaimaks sooritamiseks vajalike nõuannete saamine. Eksami sooritamise strateegiate praktiline kasutamine.
Õpiväljundid tunneb IELTS-eksami formaati, on harjutanud eksami kõikide osaoskuste (kuulamine, lugemine, kirjutamine, kõnelemine) tüüpülesandeid, saanud eksami tõhusaimaks sooritamiseks vajalikke nõuandeid ning oskab neid strateegiaid praktiliselt kasutada.
Eeldused B1 taseme (Euroopa keelemapp) olemasolu inglise keeles.
Lõpetamistingimused 20 auditoorset lähiõppetundi + 24 tundi iseseisvat tööd (ettevalmistus auditoorseteks lähiõppetundideks, iseseisev IELTS-eksami nelja osaoskuse tüüpülesannete harjutamine)
Õpikeskkond ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus nõutaval tasemel kvalifikatsioon inglise keele õpetamiseks
Maht 1.5 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 24)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Gerli Kuhi
Kursuse hind 195 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Kursus on käibemaksuvaba kooliõpilastele, üliõpilastele ja haridustöötajatele. Kursuse hind sisaldab õpikut, interaktiivset harjutustesti ja jaotmaterjale.
Minimaalne osalejate arv 6
Korraldaja Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, +372 640 9302, kivihall@tlu.ee
Avatud akadeemia, Gerdel-Gris Viil, +372 640 9360, gerdel-gris.viil@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 08.02.2019