Efektiivne koostöö lapsevanematega
Kursuse kood LTC0025/2
Toimumise aeg 21.09.2017
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp erinevate spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja.
Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu Aravata võib, et igale treenerile, kes töötab lastega ja nooremate sportlastega, on teada lapsevanemate toetuse olulisus. Lapsevanem saab olla sportlase arengu protsessis abiks ning teha treeneriga koostööd. Samas, on olukordi, kus lapsevanemal võib olla mitte soodustav mõju treeneri ja sportlase omavahelisele suhtele, lapsevanema ja treeneri ootused ning arusaamad lahknevad, lapsevanema käitumine hakkab segama treeningu protsessi ning sina, treenerina, ei oska leida lapsevanemaga ühist keelt?

Antud seminaris käsitleme viise, kuidas soodustada koostööd lapsevanemaga, et nende osalus oleks soodustav ja toetav. Räägime treeneri ja lapsevanema rollide ning vastutuse jaotusest, uurime lapsevanemate loomulikke vajadusi ja võimalusi nende rahuldamist toetada ning käsitleme efektiivset suhtlemist lapsevanematega.

Seminaril käsitletavad teemad:
o Treeneri ja lapsevanema rollid ja vastutusalad
o Lapsevanemate ootused
o Efektiivne suhtlemine lapsevanematega
o Treener-lapsevanem koostöö kui ressurss lapse spordikogemuse soodustamisel
Õpiväljundid teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, Näita vähemmis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.
Maht 5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Senzana Stoljarova
Kursuse hind 55 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Sisaldab koolitusmaterjale, kohvipausi ja TLÜ täiendkoolitustõendid mahus 5 ak tundi.
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev , 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 20.09.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 21.09.2017    10:00-12:00 Seminar Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.  
 21.09.2017    12:00-12:20 Kohvipaus    
 21.09.2017    12:20-14:05 Seminar