Visuaalkunstiteraapia omakogemus I ("Visuaalkunstiteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0212/5
Toimumise aeg 12.09.2020 - 06.11.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A...
Sihtgrupp Spetsialistid, kes on huvitatud praktilisest kogemusest visuaalkunstiteraapias.
Eesmärk Saada võimalus terapeutilis-loominguliseks rühmakogemuseks.
Sisu Töö temaatilise omakogemuse rühmana stuudio põhimõttel (eesmärgid ja tegevused sõltuvad rühma huvidest ja vajadustest), omakogemuse ja rühmaprotsessi analüüs. Kunstiteraapiate harjutuste rakendamine, eri modaalsuste integreerimine.
Õpiväljundid teab visuaalkunstiteraapia harjutuste läbiviimisest rühmas; jagab oma kogemusi rühmas, kuulab ja peegeldab teiste kogemust ning analüüsib visuaalselt rühmadünaamikat.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Töötatakse temaatilise omakogemuse rühmana stuudio põhimõttel (eesmärgid ja tegevused sõltuvad rühma huvidest ja vajadustest), analüüsitakse omakogemust ja rühmaprotsessi. Rakendatakse kunstiteraapiate harjutusi, integreeritakse eri modaalsusi. Iseseisev töö: kunstiteraapiliste harjutuste ja omakogemuse analüüs, protsessipäeviku pidamine.
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab ka rühmatöö õppemeetodit.
Koolitaja kompetentsus loovterapeut, visuaalkunstiteraapia lektor
Maht 3 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 58)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eha Rüütel
Kursuse hind 138 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391757, kadri.herde@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.09.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 12.09.2020    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia omakogemus I Eha Rüütel Rä-310
 10.10.2020    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia omakogemus I Eha Rüütel Rä-310
 06.11.2020    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia omakogemus I Eha Rüütel Rä-317