LTC0150/1 - Tänapäeva noorte üldkehaline baas ja treeningvõimalused koolides

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

23.11.2017

Registreerimise tähtaeg

21.11.2017

Toimumise koht

Räägu 49, Tallinn

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Kehalise kasvatuse õpetajad, spordialade treenerid, instruktorid

Eesmärk

saada ülevaade tänapäeva noorte üldfüüsilisest vormist nii treeneri kui ka kehalise kasvatuse õpetaja pilgu läbi; leida võimalusi koostööks
treenerite ja kehalise kasvatuse õpetajate vahel ning otsida võimalusi lihtsateks, kuid edendavateks treeninguteks kehalise kasvatuse tundides piiratud aja jooksul.

Sisu

I Üldkehaline baas ja tänapäeva noored- treeningvõimalused koolides.
Tänapäeva noorte üldfüüsiline vormi nii treeneri kui ka kehalise kasvatuse õpetaja pilguläbi. Kuidas leida lihtsaid võimalusi koostööks treenerite ja kehalise kasvatuse õpetajate vahel.
II Kehalise kasvatuse tund efektiivseks oma keharaskusega treenides.
Uued ideed ja mõtted kooli kehalise kasvatuse tundide sisustamisel üldfüüsilist vormi arendavate treeningute, ringtreeningute ning motiveerivate mängude abil.
III Tuglihaskonna treeningud, nende olulisus ja läbiviimine koolis.
Tugilihaskonna harjutustest, mis on hõlpsasti läbiviidavad kooli kehalise kasvatuse tundides ning ei vaja spetsiaalseid treening vahendeid.

Õpiväljundid

teab rohkem tugilihaskonna treeningust ja oskab seda rakendada koolis õppetöös; on saanud uusi ideid koolis kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks ja noorte motiveerimiseks sportlikus tegevuses.

Eeldused

Puuduvad

õpikeskkond

kuni 30-kohaline semianriruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist ning vajalik esitlustehnika olemasolu.

koolitaja kompetentsus

Kert Martma (PhD) on õppejõud Tallinna Ülikoolis, noorte jalgrattasportlaste treener (EKR 7 – meistertreener), kuulub Eesti Jalgratturite Liidu treenerite kutsekomisjoni; on spordi alal koolitanud nii erialatreenereid kui kui ka spordihuvilisi; omab alaliidu tegevsportlase M-Eliit litsentsi, võisteldes tulemussportlasena Eestis.

Lõpetamistingimused

Loeng, arutelud. Õppematerjal sisaldab nii teoreetilist osa slaididel kui ka visuaalseid abimaterjale videoklippidena.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Kert Martma

Kursuse hind

70 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab õppematerjale, 2 kohvipausi ning kerget lõunat

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi , 53467581, rohi@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
23.11.2017 10:00-13:00 Loeng, seminar
23.11.2017 13:00-13:45 Lõuna
23.11.2017 13:45-17:00 Loeng, seminar