Noorte jõutreening - kas hea või halb, vajalik või hädavajalik?
Kursuse kood LTC0241/1
Toimumise aeg 01.03.2019 - 02.03.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Kehalise kasvatuse õpetajad ja treenerid, spordiga alustavad ja sportivad inimesed, lapsevanemad, füsioterapeudid, perearstid ja -õed jne.
Eesmärk saada ülevaade noorte jõutreeningu aluspõhimõtetest, kasuteguritest, erivormidest ning võimalikest ohtudest.
Sisu Noorte jõutreeningu põhitõded, millised on erinevad võimalused jõutreeninguks ning kas ja kuidas saaks neid siduda noorte treeninguga. Uurime teemakohast teaduskirjandust ja soovitusi, millal oleks sobiv jõutreeninguga alustada ja millised kriteeriumid peavad olema täidetud selleks, et treening oleks jõukohane, arendav ja laste jaoks ohutu.
Seminari käsitletavad teemad:
jõutreeningu aluspõhimõtteid ja vajalikud kriteeriumi;
tutvustada ja arutleda enamlevinud noorte jõutreeningu müütide osa;
jõutreeningu võimalikud kasutegureid inimese ja noore tervisele;
ülevaade erinevaitestjõutreeningu erivormidest ja liikidest;
teadvustada jõutreeninguga kaasnevatest võimalikest ohtudest;
läbitakse soovituslik näitlik harjutusvara.
Õpiväljundid omab ülevaadet ning oskab rakendada jõutreeningu kombineerimist noortega treenimisel..
Eeldused teemast huvitatud osaleja
Lõpetamistingimused osalemine ja kaasa tegemine täismahus seminaril.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetav ruum: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada praktilise tegevuse läbiviimiseks.
Koolitaja kompetentsus Mati Arend, MSc
Maht 6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Mati Arend
Kursuse hind 75 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab õppematerjale, kerget lõunat ning TLÜ tõendit.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 6391751, siiri.padar@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.02.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 02.03.2019    10:00-12:30 Seminar    
 02.03.2019    12:30-13:00 Lõuna    
 02.03.2019    13:00-15:30 Seminar