LTC0241/1 - Noorte jõutreening - kas hea või halb, vajalik või hädavajalik?

NB! Muutus koolituse toimumiskuupäev! Koolitus toimub 02.03 algusega kell 10:00, planeeritav lõpp 15:30. Täiendav info tel 6391751 või siiri.padar@tlu.ee
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

01.03.2019 - 02.03.2019

Registreerimise tähtaeg

25.02.2019

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)

Sihtgrupp

Kehalise kasvatuse õpetajad ja treenerid, spordiga alustavad ja sportivad inimesed, lapsevanemad, füsioterapeudid, perearstid ja -õed jne.

Eesmärk

saada ülevaade noorte jõutreeningu aluspõhimõtetest, kasuteguritest, erivormidest ning võimalikest ohtudest.

Sisu

Noorte jõutreeningu põhitõded, millised on erinevad võimalused jõutreeninguks ning kas ja kuidas saaks neid siduda noorte treeninguga. Uurime teemakohast teaduskirjandust ja soovitusi, millal oleks sobiv jõutreeninguga alustada ja millised kriteeriumid peavad olema täidetud selleks, et treening oleks jõukohane, arendav ja laste jaoks ohutu.
Seminari käsitletavad teemad:
jõutreeningu aluspõhimõtteid ja vajalikud kriteeriumi;
tutvustada ja arutleda enamlevinud noorte jõutreeningu müütide osa;
jõutreeningu võimalikud kasutegureid inimese ja noore tervisele;
ülevaade erinevaitestjõutreeningu erivormidest ja liikidest;
teadvustada jõutreeninguga kaasnevatest võimalikest ohtudest;
läbitakse soovituslik näitlik harjutusvara.

Õpiväljundid

omab ülevaadet ning oskab rakendada jõutreeningu kombineerimist noortega treenimisel..

Eeldused

teemast huvitatud osaleja

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetav ruum: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada praktilise tegevuse läbiviimiseks.

koolitaja kompetentsus

Mati Arend, MSc

Lõpetamistingimused

osalemine ja kaasa tegemine täismahus seminaril.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Mati Arend

Kursuse hind

75 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab õppematerjale, kerget lõunat ning TLÜ tõendit.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 6391751, siiri.padar@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
02.03.2019 10:00-12:30 Seminar
02.03.2019 12:30-13:00 Lõuna
02.03.2019 13:00-15:30 Seminar