HKC0184/1 - Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

15.09.2022 - 03.02.2023

Registreerimise tähtaeg

22.08.2022

Toimumise koht

Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž + Zoom online keskkond

Maht

750 akadeemilist tundi (kontaktõpe 458 tundi, iseseisevõpe 292 tundi)

Sihtgrupp

täiskasvanud, kes soovivad asuda tööle asuda mootorsõidukijuhi õpetajana

Eesmärk

kujundada B-mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Sisu

Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamine. Erivajadusega õppija toetamine. Mootorsõidukijuhi eksamineerija. Sõit pimedal ajal. Avalik õigus ja liiklusalased õigusaktid. Libedasõidu koolitus. Liikluskommunikatsioon. Arengutreeningul põhinevad aktiivõppemeetodid. Autokooli õppekava ja õppematerjalide koostamine. Sõiduki ehitus ning aktiivne ja passiivne turvalisus. MSJ õpetaja praktika.

Õpiväljundid

Vastab B- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja teadmistele ja oskustele esitatavatele kvalifikatsiooninõuetele.

Eeldused

B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ja nõuetekohane tervisetõend, vähemalt keskharidus, põhioskus arvuti laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt toime tulla arvuti kasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole selleks piisavad, siis tuleb need oskused omandada õpingute käigus)

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppimist toetavad õpperuumid (klassiruum). Kontaktõpe toimub nii lähiõppena, kui ka osaliselt kaugõppena reaalajas veebi teel (õppijad peavad olema koolituse ajal veebis ja osalema õppel aktiivselt, järele vaatamise võimalust ei pakuta).

koolitaja kompetentsus

Kõrgharidus mootorsõidukijuhi õpetaja koolitamisel, valdkondlik pädevus

Lõpetamistingimused

Loeng, grupitöö, interaktiivsed harjutused. Kontaktõppel osalemine 80 % ulatuses, vaatlus- ja õpetaja praktika sooritamine autokooli juures, arvestuse sooritamine, eksam, õpetaja poolt püstitatud iseseisva töö tegemine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Tarmo Vanamõisa, Jaan Kleemann, Rasmus Ojamets, Jana Õnneleid, Kristin Binsol, Lauri Potsepp

Kursuse hind

2350 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
15.09.2022 10:00-17:30
16.09.2022 10:00-17:30
17.09.2022 10:00-17:30
29.09.2022 10:00-17:30
30.09.2022 10:00-17:30
01.10.2022 10:00-17:30
13.10.2022 10:00-17:30
14.10.2022 10:00-17:30
15.10.2022 10:00-17:30
27.10.2022 10:00-17:30
28.10.2022 10:00-17:30
29.10.2022 10:00-17:30
10.11.2022 10:00-17:30
11.11.2022 10:00-17:30
12.11.2022 10:00-17:30
24.11.2022 10:00-17:30
25.11.2022 10:00-17:30
26.11.2022 10:00-17:30
08.12.2022 10:00-17:30
09.12.2022 10:00-17:30
10.12.2022 10:00-17:30
15.12.2022 10:00-17:30
16.12.2022 10:00-17:30
17.12.2022 10:00-17:30
05.01.2023 10:00-17:30
06.01.2023 10:00-17:30
07.01.2023 10:00-17:30
19.01.2023 10:00-17:30
20.01.2023 10:00-17:30
21.01.2023 10:00-17:30
02.02.2023 10:00-
03.02.2023 10:00-