Inglise keel B2. Ettevalmistus Cambridge English: First eksamiks
Kursuse kood AVC0020/3
Toimumise aeg 26.09.2017 - 19.12.2017
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt. 29, S-327
Sihtgrupp Keskkooli õpilased, üliõpilased, täiskasvanud õppijad
Eesmärk keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: First eksamiks.
Sisu Teemad:
Igapäevaelu. Söök ja jook, restoranid, suhted. Reisimine ja turism, festivalid ja tavad, meelelahutus. Haridus, õppimine, karjäär. Tervis ja fitness, sport. Keskkond, ilm. Teadus, tehnoloogia. Meedia, kuulsused. Ostlemine ja kaubad, mood

Keelestruktuurid:
Ajad, modaalverbid, määrsõnad, infinitiiv, tingimuslaused, võrdlusastmed, aktiiv ja passiiv, artiklid, kaudne kõne.

Cambridge First ülesanded:
Lugemine, kuulamine, kirjutamine, kõnelemine.
Õpiväljundid - saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul ka keerukamatest nüanssidest;
- saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad kindlaid seisukohti või vaatenurki;
- oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on võimalik;
- saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada;
- oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste endale huvi pakkuvas teemaderingis;
- oskab kirjutada kirja, esseed, aruannet ja referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti;
- oskab kasutada keerukamaid keelestruktuure.
Eeldused Paigutustest, mis näitab õppija sobivust B2 tasemel keelt õppida.
Lõpetamistingimused 50 auditoorset lähiõppe tundi + 54 tundi iseseisvat tööd (ettevalmistus auditoorseteks keeletundideks, ettevalmistus testideks, ettevalmistus proovi eksamiks).
Õpikeskkond Tänapäevane õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus Inglise keele valdamine vähemalt C1 tasemel ja arvestatav õpetamiskogemus koolis ja ülikoolis.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Ege Viil / Kaarin Truus
Kursuse hind 280 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Kursuse tasu sisaldab õpikut ja töövihikut.
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, +372 640 9302, kivihall@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.09.2017