Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I ("Visuaalkunstiteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0210/5
Toimumise aeg 10.09.2020 - 05.11.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A...
Sihtgrupp Huvilised
Eesmärk Saada teoreetiline ülevaade ja praktiline omakogemus visuaalkunstiteraapia meetoditest, vahenditest ja tehnikatest ning luua eeldused nende kasutamiseks erinevate sihtgruppidega teraapilisel eesmärgil.
Sisu Tutvumine erinevate visuaalkunstiteraapia meetodite, tehnikate ja materjalidega ning nende võimalustega kunstiteraapilises tegevuses erinevate sihtgruppidega.
Õpiväljundid Teab visuaalkunstiteraapias rakendatavatest meetoditest, vahenditest, tehnikatest; oskab raskendada eesmärgistatult visuaalkunstiteraapia meetodeid, tehnikaid ja vahendeid erinevate sihtgruppidega.
Eeldused Puuduvad
Lõpetamistingimused Rühmatöö. Iseseisva tööna iseseisev materjalidega tutvumine; tehnikate harjutamine väikerühmas; kohustusliku kirjanduse läbitöötamine; õpimapi koostamine.
Õpikeskkond 20-kohaline pabertahvli ja projektoriga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Kai-Liis Gramakovski, MSc, on Tallinna Ülikooli visuaalkunstiteraapia lektor, omab erapraksist eelkooliealiste, kooliealiste laste ja noortega; on Eesti Loovteraapiate Ühingu juhatuse liige
Maht 3 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 58)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kai-Liis Gramakovski
Kursuse hind 138 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391757, kadri.herde@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.09.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 10.09.2020    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I. Lapsed ja noorukid. Kai-Liis Gramakovski Rä-317
 11.09.2020    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I Kai-Liis Gramakovski Rä-317
 09.10.2020    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I Kai-Liis Gramakovski Rä-310
 05.11.2020    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I Kai-Liis Gramakovski Rä-317