Kaasav haridus - iga õppija huve arvestav õppimise ruum
Kursuse kood IKC0077/4
Toimumise aeg 28.05.2018 - 17.10.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Põhikooli õpetajad
Eesmärk tutvuda kaasava hariduse tänapäevase lähenemisega ja analüüsida praktikaid ning reflekteerida oma kogemust kaasava hariduse kontekstis.
Sisu I Kaasav hariduse põhimõtted ja seadusandlik alus
Kaasav haridus: kaasaegsed põhimõtted, seadusandlik alus, senised praktikad. Õpetaja roll toimetulekuks hariduslike erivajadustega õpilastega. Varase märkamise ja kaasamise rollid koolis.

II Õpetaja roll ja toimetulek
HEV õpilaste toetamise põhimõtted ja meetodid kaasava hariduse tingimustes. Õppekeskkonna kohandamine, nõustamine ja võrgustikutöö.
IÕK ja käitumise tugikava koostamine ning rakendamine, õpetamine eriklassis (õpiraskustega õpilaste klass, väikeklass). Õppekäik.

III Hariduslike erivajaduste liigitus
Hariduslike erivajaduste liigitus, enam levinud hariduslikud erivajadused, õpilaste toetamine lähtuvalt nende erivajadusest ja erinevate õppeainete võimalustest. Düsleksia, düsgraafia ja düskalkuulia mõju õppimisele, sekkumise ja ületamise võimalused. Praktilised harjutused ja tegevused
Õpiväljundid - on tutvunud kaasava hariduse kaasaegsete seisukohtadega ning erinevate maade praktikatega
- on teadlik oma õpetamiskogemusest, oskab arvestada oma õpetamispraktika tugevuste ja nõrkustega
- oskab luua ja kohandada oma õpetamispraktikaks vajalikke meetodeid
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Jaotub seitsmeks koolituspäevaks. Iseseisva tööna koostatakse õppematerjal/näitvahendid, mis ühtivad kaasava hariduse seisukohtadega ning toetavad kursuse jooksul omandatud teadmiste rakendamist.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 56 tundi, iseseisevõpe 22)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Ene Varik-Maasik , PhD; Ruuda Lind, MsC; Virve Kinkar, MA; Ruth Raudsep, MA; Leelo Tiisvelt, MA; Kadi Lukanenok, MA; Ingrid Veskiväli,MA; Mai Sen-Garcia, MsC
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 24
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 28.05.2018    - I sessioon 28.-29.mai 2018    
 21.08.2018    - II sessioon 18.-19.september 2018    
 15.10.2018    - III sessioon 15.-17.oktoober 2018