Sport ja stress: kuidas ennetada, maandada ja taastuda
Kursuse kood LTC0170/3
Toimumise aeg 11.04.2019
Toimumise koht Räägu 49, Tallinn
https://goo.gl/maps/3SVwJ39WEPA2
Sihtgrupp Spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad
Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu “Stressis olemine” on saanud igapäevaseks sõnapaariks ning kindlasti ei ole treenerid ja sportlased selle mõiste mõjusfäärist eemale jäänud. Füüsilise, vaimse või emotsionaalse pinge kogemist ei tasu koheselt määratleda stressina ning tihtipeale ei pruugi stress tekitada halbu mõjusid või tagajärgi.

Stressi tegelik tähendus. Positiivse stressi negatiivsest vormist eristamine. Stressi mõjudest organismile ja selle võimalikest seostest nii treeneri kui ka sportlase sooritusega. Negatiivse stressi ennetamise viise ning sellega toimetuleku strateegiaid. Treeneri roll ja mõju sportlaste stressikogemisele ja stressitaluvusele.

Seminaril käsitletavad teemad:
• stressi olemus ja mõju sportlasele;
• stressi ennetamise viisid;
• stressiga toimetuleku strateegiad;
• treener stressimaandaja rollis.
Õpiväljundid teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Loeng, rühmatööd ja arutelud. Seminari toetavad praktilised ning arutlevad ülesanded.
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.
Koolitaja kompetentsus Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) . Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.
Maht 5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Snezana Stoljarova
Kursuse hind 55 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale, kohvipausi ja TLÜ täiendkoolitustõendit mahus 5 akadeemilist tundi eeldusel, et seminaril osaletakse täismahus.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 56501063, siiri.padar@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.04.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 11.04.2019    10:00-12:00 Seminar    
 11.04.2019    12:00-12:20 Kohvipaus    
 11.04.2019    12:20-14:15 Seminar