YKC0089/1 - Poliitika kujundamine kohalikul tasandil ja koostöö arendamine ("Kohalik valitsemine " koolituse moodul)

Toimumise aeg

10.02.2023 - 17.03.2023

Toimumise koht

Kindlus Kool, Rae vald

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 21 tundi, iseseisevõpe 57 tundi)

Sihtgrupp

kohalike omavalitsuste volikogu liikmed (volikogu juht, komisjonide esimehed, liikmed), vallavanemad ja linnapead, valitsuse liikmed ) ametnikud ja töötajad, allasutuste juhid ja spetsialistid

Eesmärk

mõista kohaliku tasandi poliitika kujundamise protsessi ja loogikat, mõtestada poliitika valikute hindamist ja rakendamise disaini; aru saada riigi poliitika mõjutamise võimalustest, riigi ja kohaliku omavalitsuse läbirääkimiste protsessist; omandada teadmised ja disainida kohaliku omavalitsuse partnerlussuhteid kogukonna ja kolmanda sektoriga.

Sisu

Poliitika kujundamise protsess, selle loogika, poliitika valikute hindamise (mõjuhindamise) -ja rakendamise disain. Riigi poliitikate mõjutamise võimalused, kohaliku omavalitsuse ja riigi eelarveläbirääkimiste protsess ja üksiku kohaliku omavalitsuse võimalused. Poliitika kujundamise protsess partnerluses kogukonna ja kolmanda sektoriga - kogukonna kaasamise strateegia, koosloomeline teenusdisain, kogukonnateenuste disain.

Õpiväljundid

Mõistab kohaliku tasandi poliitika kujundamise protsessi ja loogikat. Orienteerub riigi ja kohaliku omavalitsuse suhetes ja teab riiklike poliitikate mõjutamise võimalustesi. Disainib partnerlussuhteid kogukonna ja kolmanda sektoriga

Eeldused

Vähemalt bakalaureus või rakenduskõrgharidus

õpikeskkond

Õpitugi on Moodle õpikeskkonnas, kontaktõpe toimub klassiruumis, kus on olemas tehniline valmisolek koolituse läbiviimiseks

koolitaja kompetentsus

Koolitajad on vähemalt magistrikraadiga või sellele vastava haridustasemega, Eesti kohaliku omavalitsuse tunnustatud spetsialistid

Lõpetamistingimused

Kontaktõpe toimub lähiõppena. Puudumine õppetööst kooskõlastatult mooduli koolitaja/õppejõuga, kuid mitte rohkem kui 2 akadeemilist tundi mooduli õppepäevadest. Kohustus esitada koolitaja/õppejõu poolt nõutud kodutööd. Iseseisev töö: 1.Loengutes antud kirjanduse ja õigusaktidega tutvumine ja selle läbitöötamine; 2. Rühmatöö kirjaliku kokkuvõtte esitamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Mikk Lõhmus, Kersten Kattai, Ave Viks, Kersten, Katri-Liis Lepik

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Kalle Sepp, 6409382, kalle.sepp@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
10.02.2023 10:00-16:15 Poliitika kujundamine kohalikul tasandil ja koostöö arendamine Kersten Kattai, Ave Viks, Kindluse Kool
22.02.2023 10:00-16:15 Poliitika kujundamine kohalikul tasandil ja koostöö arendamine Mikk Lõhmus, Ave Viks Kindluse Kool
10.03.2023 10:00-16:15 Poliitika kujundamine kohalikul tasandil ja koostöö arendamine Kadri Kangro, Katri-Liis Lepik Kindluse Kool